Aantal werkende jongeren toegenomen in laatste kwartaal 2023

In de laatste drie maanden van 2023 is het aantal werkende jongeren in Nederland gestegen in vergelijking tot hetzelfde kwartaal in 2022. Met name in de leeftijden vijftien en zestien jaar hebben meer jongeren een betaalde baan weten te krijgen. Aan het einde van vorig jaar had ongeveer vijfenzeventig procent van de jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar een betaalde baan. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS had voor het berekenen van de cijfers de Enquête beroepsbevolking uit laten voeren.

Volgens de gegevens van het CBS steeg het aantal werkenden in de leeftijdsgroep van vijftien tot zestien jaar het sterkste in de afgelopen twee jaar. Ongeveer dertig procent van deze groep werkt als vakkenvuller bij winkelbedrijven. Daarnaast zijn er ook veel jongeren van vijftien en zestien jaar aan de slag gegaan in de horeca. Dan ging het vaak om banen als keukenhulp of werkzaamheden in de bediening. Het aantal jongeren met een baan is de afgelopen jaren gestegen maar het aantal jeugdwerklozen is echter niet gedaald. In het laatste kwartaal van 2023 waren er 157.000 werklozen jongeren in Nederland. Dit aantal lag ongeveer 8.000 personen hoger dan het aantal jeugdwerklozen in het laatste kwartaal van 2021.