Starters kochten meer woningen in het laatste kwartaal van 2023

Starters hebben het lastig op de woningmarkt maar hebben toch meer woningen gekocht in het laatste kwartaal van vorig jaar. Als men de woningmarkt van het laatste kwartaal van 2023 vergelijkt met de woningmarkt in het laatste kwartaal van 2022 dan is er sprake van een stijging in het aantal verkochte woningen door starters. Met name in de voer grote steden van Nederland is er een stijging in de woningverkoop merkbaar onder deze doelgroep. Starters hebben vaak weinig spaargeld achter de hand omdat ze geen woning verkocht hebben. Om die reden is vooral het salaris de belangrijkste factor bij het bepalen van de koopmogelijkheden voor een woning. De afgelopen maanden hebben veel werknemers te maken gekregen met een salarisstijging. Ook starters op de woningmarkt hebben op dit gebied hun koopkracht dikwijls zien toenemen. Door de loonstijging kunnen starters meer lenen voor de aanschaf van een woning. Verder is het huren van een woning op het gebied van maandlasten vaak duurder dan de maandlasten van een koopwoning in dezelfde categorie. Kopen wordt dan een interessant alternatief.

Hypotheekrente en transacties op de woningmarkt

Daarbij speelt ook de hoogte van de hypotheekrente een rol. Hoewel de hypotheekrente een tijd gelden weer was gestegen lijkt er nu sprake te zijn van een stabilisatie of zelfs kleine daling in dit rentepercentage. Dat zorgt er voor dat de maandelijkse lasten op dit gebied lager zijn maar het kan er ook voor zorgen dat men meer gaat bieden op woningen. In de grote steden is het al decennia lastig voor starters om een woning te kopen. Wanneer er voor starters iets meer mogelijkheden ontstaan is het logisch dat er in deze steden sprake is van meer interesse vanuit starters. Het aantal transacties op de woningmarkt onder starters is volgens het Kadaster toegenomen. Toch is er geen sprake van een totale toename onder het aantal woningtransacties. Voor de elfde maand op rij zou het aantal transacties op de woningmarkt juist volgens het Kadaster zijn gedaald. Deze daling kwam uit op 1,6 procent. Een vrij kleine daling, die volgens het Kadaster in 2024 wellicht verandert in een stijging in het aantal transacties.