In 2023 werd wereldwijd bijna 510 gigawatt aan groene-energiecapaciteit bijgebouwd

De afgelopen jaren hebben landen wereldwijd investeringen gedaan op het gebied van groene energie. Door de ontwikkeling en realisatie van verschillende projecten is er een grote toename gerealiseerd in de capaciteit van duurzame energie. Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn er de afgelopen twee decennia elk jaar weer opnieuw records verbroken op het gebied van de toename van hernieuwbare energie. Het jaar 2023 vormt op dat gebied geen uitzondering. Sterker nog, het afgelopen jaar is er ten opzichte van voorgaande jaren sprake van een aanzienlijk grote stijging in de realisering van groene-energiecapaciteit. Volgens het Internationaal Energieagentschap is er wereldwijd voor ongeveer 510 gigawatt aan capaciteit bijgebouwd het afgelopen jaar. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van 2022.

Aanzienlijke groei tot 2028

De cijfers over het afgelopen jaar werden in een nieuw rapport door het Internationaal Energieagentschap bekend gemaakt. Bovendien heeft deze organisatie in het rapport de verwachtingen gepubliceerd over de komende jaren op het gebied van duurzame energie. Deze verwachtingen wijzen op een aanzienlijke groei als landen hun beleidsmaatregelen ten uitvoering brengen onder de huidige marktomstandigheden. Wereldwijd zal de capaciteit van hernieuwbare energie dan zijn opgelopen tot 7.300 gigawatt in 2028. Deze groei is natuurlijk aanzienlijk maar is volgens het agentschap onvoldoende om het doel van COP28 te behalen.