Aantal uitzenduren zal toenemen na bouwvak 2020

Uitzendbureaus hebben hun aantal uitzenduren aanzienlijk zien afnemen tijdens de coronacrisis in 2020. Het aantal uitzenduren daalde omdat er minder uitzendkrachten werden ingeleend in het tweede kwartaal van 2020. Met name in de horeca, transportsector en de zakelijke dienstverlening werden minder uitzendkrachten ingeleend. Er werden uitzendkrachten ontslagen en hun uitzendovereenkomsten werden stopgezet. Daarnaast werd het aantal uitzenduren per week regelmatig ingekort bij uitzendkrachten die hun werk wel behielden. Ook dat heeft een effect gehad op het aantal uitzenduren.

De terugloop in het aantal uitzenduren heeft directe gevolgen gehad voor de omzet en marge van uitzendbureaus. Deze daalden in het tweede kwartaal aanzienlijk. Er zijn echter wel verschillen tussen uitzendbureaus. Sommige uitzendbureaus wisten de schade nog redelijk te beperken terwijl andere uitzendorganisaties op de rand van het faillissement stond. Natuurlijk is het wegvallen van uitzendarbeid niet alleen slecht voor uitzendbureaus. De uitzendkrachten hebben hierdoor in de eerste plaats de nadelige gevolgen ondervonden.

Veel uitzendkrachten hebben hun baan kwijtgeraakt of moesten minder uren werken in het tweede kwartaal van 2020. Het goede nieuws voor veel uitzendkrachten is dat de werkgelegenheid zal aantrekken in de tweede helft van 2020 tenzij er weer ernstige ontwikkelingen zijn tijdens de coronacrisis. Dit lijkt in eerste instantie niet het geval te zijn. Het aantal vacatures voor uitzendkrachten zal in de komende maanden alleen maar toenemen.