2.197 Groene-energieprojecten hebben SDE+ subsidie gekregen tot januari 2017

De Nederlandse overheid wil projecten die gericht zijn op groene energie stimuleren doormiddel van subsidie.  Bedrijven en andere initiatiefnemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Op basis van de aanvraag wordt een beslissing genomen over de projecten die wel of geen subsidie krijgen van de overheid. Er zijn 2.197 projecten die subsidie gekregen vanuit de tweede ronde van de SDE+regeling van 2016. Dit blijkt uit een rapport dat vrijdag 27 januari 2017 is gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken.

De SDE+ is vanuit de Nederlandse overheid de grootste stimuleringsregeling voor groene energie. Niet elke subsidieaanvraag wordt toegekend door de overheid. Er wordt goed gekeken naar de besteding van het subsidiegeld. De plannen voor groene energie die het minste steun nodig hebben van de overheid komen als eerste in aanmerking voor een subsidie. Door het geld zo zorgvuldig mogelijk te verstrekken uit de subsidiepot hoopt de overheid dat er zoveel mogelijk groene energie wordt opgewekt in Nederland tegen de laagst mogelijke kosten.

De projecten krijgen over een periode van 15 jaar opgeteld een bedrag van 5 miljard euro subsidie. Dit bedrag wordt in ieder geval pas verstrekt als er tenminste groene energie wordt opgewekt. Het valt bij de subsidieaanvragen op dat er met name veel projecten zijn gehonoreerd die gericht zijn op zonne-energie. Ongeveer 2.047 projecten hebben in totaal 987,9 miljoen euro aan subsidie van de Rijksoverheid toegezegd gekregen. Wanneer de projecten gerealiseerd worden zal dat Nederland naar schatting 970,7 megawatt aan opwekcapaciteit opleveren.

De kolencentrales krijgen verhoudingsgewijs veel subsidie als ze biomassa gaan bijstoken of meestoken in de verbranding van kolen. Voor het meestoken en bijstoken van biomassa is in totaal 2.099,3 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Rijsoverheid. Dit bedrag wordt volgens de overheid vooral gebruikt om biomassa mee te stoken in kolencentrales. Hier is echter niet iedereen het mee eens. Vanuit het kabinet en milieugroeperingen is er steeds meer de vraag naar voren gekomen om kolencentrales te sluiten in Nederland.  Subsidie die bestemd is voor het opwekken van groene energie dient volgens verschillende instanties en organisaties niet te worden gebruikt om vervuilende kolencentrales te ondersteunen.