Windmolenparken bouwen op zee zonder subsidie vanaf 2017?

Veel installaties die worden gebouwd voor duurzame energie worden doormiddel van subsidies voor een deel bekostigd. Het lijkt er op dat er beslist subsidie nodig is om dergelijke projecten te laten slagen. De overheid wil echter dat deze investeringen in duurzaamheid ook zonder subsidies worden gedaan. Daarom wil de overheid voor de bouw van het volgende windpark op zee investeerders aantrekken zonder dat er subsidie wordt verleend.

Op dit moment worden door Minister Henk Kamp van Economische Zaken verschillende projecten voor de bouw van windmolens op zee gesubsidieerd. In de praktijk blijkt echter vaak dat de bouw van windmolenparken op zee goedkoper uitvalt. Nederland betaald echter nog steeds subsidie voor dit soort projecten maar dat is mogelijk niet meer nodig. In Duitsland wordt bijvoorbeeld geen subsidie meer verstrekt voor dergelijke projecten. Nu probeert de Nederlandse overheid ook een dergelijk beleid door te voeren.

Het nieuwe subsidieloze project voor windmolens zou moeten worden gerealiseerd voor de kust ter hoogte van Noordwijk. Het project moet over zes jaar worden afgerond. Er wordt door de overheid in spanning afgewacht of er ook bedrijven zijn die zonder subsidie bereid zijn om aan de bouw van windmolenparken mee te werken. Door minister Kamp wordt echter niet uitgesloten of er subsidie wordt verleend. Alleen wanneer er geen bedrijven bereidwillig genoeg zijn om zonder subsidie te willen meedoen zal hij overwegen om alsnog subsidie te verlenen.

Duurzame energievoorziening moet op den duur volledig op ‘eigen  benen’ kunnen staan. Dit houdt in dat deze sector zonder subsidies een bestaansrecht moet hebben en rendabel moet zijn. Daarvoor moeten bedrijven nu zelf beslissingen maken en investeringen doen.