Duurzame energieprojecten ontvangen 12 miljard subsidie in 2018

Het komende jaar zal de overheid weer 12 miljard euro subsidie beschikbaar gaan stellen om duurzame energieprojecten te stimuleren. Dat bedrag is even hoog als het geld dat in 2017 hiervoor werd geïnvesteerd. Het geld moet de energietransitie in Nederland bevorderen.

De subsidie zal in twee bedragen beschikbaar worden gesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In het voorjaar van 2018 wordt namelijk 6 miljard euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bestemd voor nieuwe projecten. Hierbij kan men denken aan de bouw van windmolenparken en zonneparken. Ook zal een deel van het geld besteed kunnen worden aan biomassa-installaties en waterkrachtcentrales. Waarschijnlijk komt in het najaar van 2018 weer een bedrag van 6 miljard euro voor deze projecten beschikbaar.

Energietransitie en energieakkoord
Door de subsidie hoopt de overheid dat er meer projecten worden gebouwd in de windenergie, zonne-energie en andere projecten die gericht zijn op hernieuwbare energie.  De energietransitie moet hiervoor een extra impuls krijgen. Het geld moet er voor zorgen dat de doelstellingen uit het energieakkoord worden behaald. Volgens dit energieakkoord moet in 2020 in totaal 14 procent van de energiewinning uit hernieuwbare energie worden gerealiseerd. In 2023 moet dat 16 procent zijn. Vorige maand werd de Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV) gepresenteerd. Hieruit kwam echter naar voren dat de doelstelling in 2020 waarschijnlijk niet zal worden behaald. De doelstelling in het energieakkoord over 2023 is genoteerd kan waarschijnlijk wel worden gerealiseerd.