Veiligheidsrichtlijnen werken met een hamer

Een hamer is een veelgebruikt handgereedschap en is in vrijwel elke gereedschapskist aanwezig. Hamers behoren ook tot de meest eenvoudige gereedschappen en bestaan uit een steel met aan het einde een hamerkop. De steel van een hamer kan zowel van hout als van metaal zijn gemaakt. De hamerkop kan van zeer uiteenlopend materiaal zijn gemaakt. Zo zijn er hamerkoppen die gemaakt zijn van hout, kunststof, rubber, brons, staal of andere materialen gemaakt.

Waarvoor is een hamer bedoelt?
Het soort materiaal en de vorm van de hamerkop bepalen in belangrijke mate waarvoor de hamer bedoelt is. Dat is meteen ook de belangrijkste veiligheidsrichtlijn voor hamers, namelijk: gebruik een hamer waarvoor deze bedoelt is. Ga geen rubber hamer gebruiken om spijkers in hout te slaan en gebruik geen metalen hamer om bijvoorbeeld tegels in het zand aan te slaan. Hamers zijn voor verschillende doeleinden ontwikkeld en daarom zal men voordat men een bepaalde hamer wil gebruiken de vraag moeten stellen: is deze hamer geschikt voor het doel waarvoor ik de hamer wil gebruiken? Als het antwoord op deze vraag ‘ja’ is zijn er nog een aantal veiligheidsaspecten waar men rekening mee dient te houden als men een hamer als handgereedschap gaat gebruiken. In de volgende alinea staan een aantal van deze veiligheidsrichtlijnen benoemd.

Veilig werken met een hamer
Met een hamer kan men harde klappen uitdelen. Geen wonder want een hamer is een klopwerktuig of slagwerktuig. De combinatie tussen de vrij lichte steel en de zware kop zorgt er voor dat je met een hamer hard kunt slaan. Met een gerichte klap kan een hamer een effectief werktuig zijn maar als men een hamer verkeerd gebruikt is een hamer gevaarlijk daarom zijn veiligheidsrichtlijnen voor het werken met hamers zeker het benoemen waar. Hieronder staan een aantal veiligheidsrichtlijnen.

  • De eerste veiligheidsrichtlijn is dat men de hamer daarvoor moet gebruiken waarvoor deze bedoelt is, bijvoorbeeld geen voorhamers gebruiken om spijkers in het hout te slaan.
  • Controleer voordat je een hamer gebruikt of de kop van de hamer goed vast zit in de steel. De hamerkop moet geborgd zijn. Metalen klauwhamers bestaan over het algemeen uit 1 geheel daardoor is de kop goed verbonden met de steel van de hamer en kan deze niet losschieten tijdens het werk. Met houten hamers kan dit echter wel gebeuren als de kop niet stevig vast zit op de steel.
  • De steel van de hamer moet geen scheuren of houtworm bevatten. Als dat wel het geval is kan de steel breken en kunnen er tijdens het werk ernstige ongevallen gebeuren.
  • Een steel van een hamer moet daarnaast glad zijn in de zin dat de steel geen splinters moet bevatten.
  • Men dient echter wel voldoende grip te hebben op de steel. Een steel moet dus nooit zo glad zijn dat de hamer uit de handen kan glijden tijdens het werk.
  • Daarnaast moet de hamerkop geen bramen of scherpe randen bevatten. Als dit wel het geval is dan dienen deze vakkundig te worden weggeslepen met bijvoorbeeld een slijpsteen waarbij men uiteraard rekening houdt met de persoonlijke beschermingsmiddelen die men daarvoor nodig heeft zoals een slijpkap.
  • Bovendien dient een hamer gehanteerd te worden door iemand die er goed mee om kan gaan. Het komt helaas nog vaak voor dat men misslaat en daarbij zichzelf verwond.
  • Berg een hamer goed en veilig op.
  • Zorg dat de hamer niet verroest en dat het hout niet beschadigd wordt.
  • Wellicht ten overvloede maar gebruik een hamer alleen wanneer je dit veilig kunt doen en je dus niet onder invloed bent van alcohol, bepaalde medicijnen of drugs.