Veilig werken met pneumatisch gereedschap

Pneumatisch gereedschap is gereedschap dat werkt op samengeperste lucht. De luchtdruk wordt uitgedrukt in bar. Als men het heeft over een pneumatisch gereedschap dat werkt op 6 bar dan werkt dit gereedschap op 6 keer de omgevingsluchtdruk. Het werken met pneumatisch gereedschap brengt specifieke risico’s met zich mee. De samengeperste lucht zit bijvoorbeeld in een druktank. Als deze druktank niet sterk genoeg is kan deze door de luchtdruk uit elkaar barsten oftewel exploderen. Dit is echter één voorbeeld dat aan de orde kan komen als men het heeft over veilig werken met pneumatisch gereedschap. In de volgende alinea zijn nog een aantal aspecten benoemd die aan de orde moeten komen als men de veiligheidsaspecten omtrent het werken met pneumatisch gereedschap goed in kaart wil brengen.

Pneumatisch gereedschap en veiligheid
Pneumatisch gereedschap wordt aangedreven met perslucht. Omdat dit gereedschap niet elektrisch wordt aangedreven kan men dit gereedschap in een aantal situaties gebruiken waar het gebruik van elektrisch gereedschap te gevaarlijk zou zijn in verband met mogelijk elektrocutie. Dit is een belangrijk voordeel van pneumatisch gereedschap. Een nadeel met betrekking tot de veiligheid en gezondheid is dat pneumatisch gereedschap trillingen veroorzaakt. Het soort trillingen dat ontstaat is echter afhankelijk van het soort pneumatische gereedschap dat men gebruikt.

De trillingen kunnen echter de gewrichten beschadigden van de persoon die het pneumatische gereedschap gebruikt. Pneumatische boorhamers of drilboren kunnen een zware belasting veroorzaken voor de spieren en gewrichten van mensen. Daarom dient men regelmatig rustpauzes te nemen om de spieren en gewrichten tot rust te laten komen. Langdurig gebruik van deze pneumatische gereedschappen is zeker niet bevorderlijk voor de gezondheid. Er kunnen zogenaamde witte vingers ontstaan waarbij de doorbloeding van de vingers is verslechterd. Ook kunnen rugklachten ontstaan naast de gewrichtsklachten. Dit zijn specifieke gevolgen voor het werken met pneumatisch gereedschap. Er zijn echter ook een aantal algemene veiligheidsrichtlijnen die men moet hanteren voor het werken met pneumatisch gereedschap. Deze algemene richtlijnen met betrekking tot de veiligheid zijn in de volgende alinea benoemd.

Algemene veiligheidsrichtlijnen voor werken met pneumatisch gereedschap
De luchtdruk van pneumatisch gereedschap zorgt voor een bepaalde kracht. Met pneumatisch gereedschap kan een mens vaak meer kracht overbrengen op een werkstuk of voertuig dan wanneer men dit met eigen kracht zou doen. Dat zorgt ook voor een risico, het gereedschap is namelijk vaak sterker dan men zelf. Daarom moet men het gereedschap zorgvuldig gebruiken. Een aantal richtlijnen zijn daarbij van belang:

  • Draag geen los lang hang haar, geen kettingen, geen armbanden of  geen lange losse mouwen als men werkt met draaiend pneumatisch gereedschap.
  • Draag gehoorbescherming.
  • Gebruik het gereedschap waarvoor het bedoelt is.
  • Berg het gereedschap veilig op als het niet meer wordt gebruikt.
  • Zorg er voor dat niemand kan struikelen over de kabels van pneumatisch gereedschap.
  • Neem voldoende rustpauzes.