Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 verplicht

De aanwezigheid van rookmelders is vanaf 1 juli 2022 verplicht in Nederland. Vanaf die datum moeten zowel nieuwe woningen als bestaande woningen voorzien zijn van rookmelders. Deze rookmelderplicht was al van toepassing voor de nieuwbouw van woningen. Vanaf 1 juli 2022 zullen ook eigenaren van bestaande woningen een rookmelder moeten plaatsen.

Brandmelders zijn belangrijk

Natuurlijk is het voor de overheid lastig om alle woningen op dit gebied te controleren. De verplichting tot het plaatsen van rookmelders is dan ook niet bedoelt om alle woningen op dit gebied te controleren en een boete uit te delen als men geen rookmelders volgens de voorschriften heeft geplaatst. In plaats daarvan is de verplichting tot het plaatsen van rookmelders vooral bedoelt om mensen te beschermen tegen de gevaren van brand en rook in hun eigen woning. Een rookmelder is geen middel om een brand te voorkomen maar wel een middel om rookontwikkeling in een vroegtijdig stadium te melden doormiddel van een alarm. Als de bewoners van een woning dit alarm horen kunnen ze voldoende maatregelen ondernemen om het vuur te doven of de hulpdiensten in te schakelen en de woning tijdig te verlaten.

Voorkomen van brand

Mensen moeten dus niet alleen een rookmelder plaatsen omdat het verplicht is maar vooral voor hun eigen veiligheid. Hoe eerder een brand gedetecteerd wordt hoe meer mensenlevens gespaard kunnen worden. Er zijn echter nog meer maatregelen die mensen kunnen nemen om de gevaren van brand te beperken. Daarbij kun je ook denken aan het verwijderen van brandende objecten zoals een openhaard of kaarsen. Daarnaast zijn er ook steeds meer bouwmaterialen en isolatiematerialen die brandwerend of brandvertragend werken. Door de toepassing van de juiste materialen en juiste verwarmingssystemen kunnen veel branden worden voorkomen. Natuurlijk is het voorkomen van brand het allerbeste.