Technischwerken.nl heeft ruim 9.000 artikelen online op 1 januari 2022

De inhoud van de website Technischwerken.nl is snel gegroeid de afgelopen jaren. Inmiddels staan 9.151 artikelen online in verschillende rubrieken. Met name de rubriek nieuws en de rubriek over solliciteren zijn de afgelopen tijd aanzienlijk gegroeid op het gebied van inhoud. Dat is niet verwonderlijk want er is de laatste tijd veel gebeurd in Nederland. Niet alleen op het gebied van de coronacrisis is er veel nieuws voor werknemers ook de arbeidsmarkt is de afgelopen tijd behoorlijk veranderd. De krapte op de arbeidsmarkt is alleen maar toegenomen en dat is best verwonderlijk in een crisissituatie. Meestal zorgt een economische crisis voor een tekort aan banen en een grote werkloosheid.

Ontwikkelingen

De economische crisis die echter volgde op de coronacrisis heeft een hele andere ontwikkeling laten zien en dat hebben de medewerkers van Technischwerken.nl zo goed mogelijk in de nieuwsberichten naar voren laten komen. De naam Technischwerken.nl doet al vermoeden dat het met name gaat over de ontwikkelingen in de technische functies en technische arbeidsmarkt. Uit ervaring weten de medewerkers van Technischwerken.nl dat de techniek een turbulente sector is die zeer nauw verbonden is met de economie. Hoe beter het gaat met de economie hoe meer mensen nodig zijn in de techniek en hoe groter het vacatureaanbod in de techniek wordt.

Veel werk beschikbaar in de techniek

De techniek heeft een enorme hoeveelheid mensen nodig. Dat hadden veel technische bedrijven tijdens de coronacrisis al laten blijken uit de enorme hoeveelheid vacatures die ze open hebben gezet op websites en social media. De jobboards zijn werkelijk overladen met vacatures voor lassers, elektromonteurs en installatiemonteurs. Ook voor onderhoudsmonteurs en servicemonteurs neemt het aantal vacatures toe in Nederland. Op de website van Technischwerken.nl zijn veel vacatures geschreven en gepubliceerd. Deze staan onder de rubriek solliciteren. Deze rubriek wordt iedere week groter omdat er steeds meer vacatures bij komen in de techniek.

BBL en vacatures

Technischwerken.nl vind het belangrijk om haar bezoekers op de hoogte te brengen van het vacatureaanbod dat in Nederland open staat voor technisch personeel. Dit vacatureaanbod kan worden gevonden door op de knop vacatures Technicum te klikken. Zoals je begrijpt heeft Technischwerken.nl een samenwerkingsverband met het technische uitzend- en detacheringsbureau Technicum gesloten. Dit samenwerkingsverband is ook gesloten op het gebied van de aanmelding van nieuwe kandidaten voor de Beroepsbegeleidende leerweg oftewel BBL. Via de website van Technicum kun je zien welke vacatures en BBL plekken er open staan in Nederland. Door op de knop vacatures van Technicum of BBL Technicum te klikken om je precies op de juiste pagina.