Wat zijn de nadelen van ChatGPT

ChatGPT is een automatische chatbot die sinds 2022 door onder andere webshops, bedrijven, marketeers, recruiters en andere organisaties en personen wordt gebruikt. Het programma kent vele voordelen. Je hoeft maar op blogs, nieuwsberichten en reacties op sociale media te kijken om een indruk te krijgen hoe positief men is over ChatGPT. De nadelen van deze automatische chatbot komen echter weinig aan de orde. Toch zijn de nadelen van het gebruik van ChatGPT zeker het vermelden waard. Daarom is in dit artikel een opsomming gegeven van de negatieve kanten van het gebruik van deze automatische chatbot.

Niet alle antwoorden van ChatGPT zijn waar

ChatGPT is een programma dat geautomatiseerd antwoorden of reacties geeft op input van mensen. Dat zorgt er voor dat de vraag of de input zo goed mogelijk geformuleerd moet worden om de kans op een ‘goed’ antwoord vanuit ChatGPT te vergroten. Wanneer de input niet goed geformuleerd is, spellingsfouten of grammaticale fouten bevat, onwaarheden bevat of op een andere manier niet kloppend is zal de reactie vanuit ChatGPT ook fouten kunnen bevatten. Zelfs wanneer alle input juist is ingevoerd kan ChatGPT verkeerde informatie verstrekken. Een chatbot kan over komen als een programma dat alles weet maar dat is een beeld dat niet klopt. Het is belangrijk dat de informatie van de chatbot wordt gecontroleerd oftewel gefactcheckt. Daarnaast is ChatGPT ook geen geldige bron in onderzoeken, nieuwsberichten of andere publicaties. ChatGPT haalt informatie namelijk ook zelf ergens vandaan. Deze informatie kan dus ook verouderd zijn of onwaar.

ChatGPT heeft nauwelijks creativiteit

Het klinkt misschien logisch maar een chatbot zoals ChatGPT heeft geen creativiteit. Er kunnen door deze geautomatiseerde programma’s geen creatieve oplossingen worden bedacht of nieuwe ideeën worden ontwikkeld. De informatie die ChatGPT gebruikt is informatie die al bestaat. Dat zorgt er voor dat het programma in feite alleen de mens kan ondersteunen vanuit een soort vraag-antwoord principe en niet gebruikt kan worden voor het bedenken van complexe oplossingen. Het programma zou geen oplossingen kunnen bedenken voor de ontwikkeling van nieuwe machines of technologie om maar een voorbeeld te noemen. Wel zou ChatGPT informatie kunnen verstrekken aan mensen die nieuwe oplossingen ontwikkelen. Echter zullen deze mensen dan zelf hun creatieve denkvermogen moeten gebruiken om de plannen tot ontwikkeling te brengen.

Minder menselijke interactie door ChatGPT

Een ander nadeel van ChatGPT is dat er minder menselijke interactie plaatsvind. Voor ChatGPT en andere chatbots werden veel mensen via een chatprogramma door een mens geholpen. Dat zorgde er voor dat er ook meer menselijke reacties werden ontvangen. Hierbij kun je denken aan reacties met empathie en emotie. Als mensen met elkaar chatten is er meer ruimte voor authenticiteit en diepte. Bovendien zorgt interactie tussen mensen er voor dat mensen een bepaalde context kunnen vormen en deze kunnen onthouden wanneer er weer met dezelfde persoon een interactie plaatsvind via een chatkanaal. Dat is allemaal niet mogelijk met ChatGPT. Elke communicatie via deze chatbot begint in feite weer opnieuw. Je hebt als mens niet het gevoel dat je wordt onthouden of van waarde bent. in plaats daarvan is de interactie met ChatGPT zakelijk en zal dit programma met gepaste antwoorden komen zonder rekening te houden met je gevoelens, achtergrond of ervaring.

Verouderde informatie vanuit ChatGPT

ChatGPT gebruikt de informatie die het programma ter beschikking heeft. Met name de gratis versie maakt gebruik van informatie die verouderd is. Zo kan informatie worden gebruikt die tot september 2021 nog kloppend was maar tegenwoordig al weer achterhaald is. Daardoor weet dit programma niet welke actuele ontwikkelingen plaatsvinden in het nieuws. Het programma loopt daarmee achter de feiten aan. Dat kan bijvoorbeeld heel lastig zijn als er nieuwe ontwikkelingen plaats hebben gevonden in de wereldeconomie, politiek, technologie en maatschappij. Wanneer het programma de verouderde informatie verstrekt is deze dikwijls onbruikbaar. Daarnaast bestaat de kans dat een niet-kritische gebruiker de informatie alsnog overneemt en daardoor fouten maakt.

Mensen moeten communicatie aanpassen aan ChatGPT

ChatGPT is een chatbot en is dus een geautomatiseerd, gerobotiseerd systeem. Dat maakt duidelijk dat dit programma niet communiceert als een mens. Daarover is in de vorige alinea’s al het nodige geschreven. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat de communicatie met dit programma effectief tot stand komt als mensen zich aan ChatGPT aanpassen. Dat klinkt misschien wat raar want ChatGPT is er toch om mensen te ondersteunen? Toch is deze ondersteuning pas echt goed mogelijk als mensen zich in hun communicatie aanpassen aan ChatGPT. Daarvoor zijn verschillende richtlijnen te vinden op deze website in het artikel: ‘Wat is ChatGPT?). Een aantal voorbeelden van richtlijnen om met ChatGPT om te gaan zijn: gebruik van korte zinnen. Formuleer duidelijk zonder spelfouten en grammaticale fouten. Gebruik geen moeilijke woorden of vaktaal. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de input die wordt ingevoerd automatisch een door ChatGPT bepaalde output geeft. Het eindeloos herhalen van bepaalde vragen of reacties zal daarom waarschijnlijk niet tot andere uitkomsten leiden vanuit ChatGPT.

Gebruik ChatGPT tot slot

Natuurlijk heeft het programma ChatGPT niet alleen nadelen. Toch is het belangrijk om de nadelen wel in gedachten te houden als je het programma gebruikt. Zo voorkom je fouten en teleurstellingen. ChatGPT kan een goede aanvulling zijn op zakelijke communicatie en de productie van teksten en antwoorden. Het kan worden gebruikt om content te creëren en mensen en bedrijven te ondersteunen. Toch zal in veel gevallen de menselijke factor nodig zijn voor de controle of juiste interpretatie.