Hoe werkt ChatGPT?

ChatGPT is een chatbot programma dat gebaseerd is op een deep learning waarmee in een chatprogramma menselijke communicatie wordt gesimuleerd en gebruik wordt gemaakt van miljarden woorden die uit verschillende bronnen zoals internet, boeken, publicaties, nieuwsberichten worden gehaald om in antwoorden of reacties te geven. ChatGPT maakt gebruik van deep learning dit is een speciale technologie die wordt gebruikt om computers te laten denken als mensen. In feite wordt doormiddel van deep learning een computerprogramma ontwikkelt dat in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen.

Automatische antwoordmachine

De antwoorden van ChatGPT worden daarom door deze chatbot automatisch tot stand gebracht. Daarmee is ChatGPT tot een bepaalde hoogte zelfsturend. Het zoekt zelf naar antwoorden zonder dat mensen daarbij betrokken worden. Deze chatbot is daarom niet geprogrammeerd om voorgeschreven antwoorden te geven. In plaats daarvan haalt dit programma de antwoorden uit de gegevens die het ter beschikking heeft. Voordat ChatGPT op de markt werd gebracht is het programma getraind doormiddel van deep learning. Dit is een soort leerproces waarbij ChatGPT verschillende vragen en voorbeelden van antwoorden heeft verwerkt. Door het verwerken van deze gegevens kan ChatGPT in grote mate voorspellen wat de logische antwoorden zijn op bepaalde vragen of op bepaalde input. ChatGPT kan daardoor voor een groot deel voorspellen welke informatie moet volgen op bepaalde verzoeken of vragen.

Geef de juiste opdracht

Daarom is het belangrijk dat iemand die ChatGPT gebruikt deze opdrachten, verzoeken of vragen zo goed mogelijk invoert in het chatprogramma. Met een duidelijke invoer is de kans groot dat er een bruikbaar antwoord wordt geproduceerd. Chat GPT kan daarom worden beschouwd als een automatische antwoordmachine. Dat zorgt er wel voor dat de gegevens die ChatGPT ter beschikking heeft wel actueel moeten zijn. Anders wordt verouderde informatie verwerkt in antwoorden en kunnen deze antwoorden onbruikbaar worden. Het is bovendien belangrijk dat men zelf de informatie van ChatGPT gaat controleren en niet zomaar over gaat nemen. Er bestaat namelijk een kans dat ChatGPT verkeerde informatie verstrekt omdat een onjuiste bron is gebruikt. Deze bron wordt overigens niet vermeld door het programma. Dat zorgt er voor dat ChatGPT niet kan worden gebruikt als bronvermelding.