ACM heeft in 2023 tien energieleveranciers onder verscherp toezicht geplaatst

De Autoriteit Consument & Markt heeft de cijfers energieleveranciers gecontroleerd. Daarvoor moesten de 59 energieleveranciers die actief zijn in Nederland gegevens aanleveren. Deze controle moest er voor zorgen dat er duidelijkheid zou ontstaan op de vraag of de energieleveranciers voor de komende maanden voldoende energie hebben ingekocht om hun klanten effectief van energie te voorzien. Daarnaast heeft de ACM de cijfers opgevraagd om te controleren of de energieleveranciers voldoende eigen financiële middelen hebben. Daarmee moet duidelijk worden gemaakt of de energieleveranciers financieel gezond zijn en er geen faillissement dreigt te komen.

Verscherpt toezicht

Van de 59 energieleveranciers worden door de ACM in totaal tien leveranciers extra in de gaten gehouden. Deze energieleveranciers worden gecontroleerd op basis van hun administratie. Daarnaast wordt bij deze energieleveranciers extra aandacht besteed aan de manier waarop ze voorbereid zijn om komende winter. Een faillissement van energiebedrijven kan grote gevolgen hebben voor klanten. Als klanten bijvoorbeeld vaste contracten hebben afgesloten bij een energieleverancier die failliet gaat dan kan dat betekenen dat ze moeten overstappen op veel minder gunstige energievoorwaarden.

Strengere eisen voor energieleveranciers

Dat kan betekenen dat de maandelijkse lasten voor energie aanzienlijk omhoog kunnen gaan. In 2022 heeft de ACM de eisen voor energieleveranciers verder aangescherpt. Bedrijven die energie leveren en zich niet aan de eisen houden zullen een verbeterplan moeten aanleveren. Als ze dat verbeterplan niet inleveren of als ze niet voldoende duidelijk maken hoe ze de misstanden willen aanpakken kan de ACM met maatregelen komen. In het uiterste geval kan de ACM zelfs besluiten om een vergunning in te trekken van energieleveranciers. Die mogen dan geen energie meer leveren aan afnemers.