Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een geautomatiseerde chatbot die content maakt gebaseerd op kunstmatige intelligentie (KI of AI). Deze chatbot kan antwoorden produceren op de meest uiteenlopende vragen waarbij zowel feitelijke als emotionele/ empathische reacties mogelijk zijn. Het unieke van ChatGPT is dat de antwoorden die door deze chatbot worden geproduceerd overkomen alsof iemand daadwerkelijk met een mens communiceert terwijl dat feitelijk niet het geval is. De antwoorden komen vloeiend over en kunnen een groot aantal onderwerpen bevatten. Daarnaast werkt ChatGPT gewoon als elke andere chatbot, een mens typt een tekst en de chatbot reageert met een antwoord dat op basis van kunstmatige intelligentie is geproduceerd.

ChatGPT is ontwikkeld door het bedrijf OpenAI en is in november 2022 gelanceerd. Op dit moment kan ChatGPT nog gratis gebruikt worden. Echter is deze chatbot in eerste instantie uitgegeven als een research preview. Dat zorgt er voor dat het programma wellicht in de toekomst niet meer gratis gebruikt kan worden.

Hoe kun je ChatGPT gebruiken?

ChatGPT kan worden gebruikt voor verschillende gebruikt worden voor bedrijven. Hierbij kun je denken aan het schrijven van teksten, het beantwoorden van vragen van klanten, brainstormen maar ook aan het doen van onderzoek. ChatGPT kan met een grote snelheid verschillende teksten produceren. Zou zou je het programma kunnen gebruiken om bijvoorbeeld vacatureteksten te produceren of nieuwsberichten. Toch is het wel verstandig om deze teksten wel door een kundige persoon te laten controleren. Ook ChatGPT kan natuurlijk fouten maken op grammatica gebied maar ook inhoudelijk.

Aandachtspunten voor gebruikt ChatGPT

Een aantal algemene aandachtspunten voor het gebruik van ChatGPT. Het programma is een chatbot en is er dus op gericht om een reactie te produceren op basis van een ander bericht. De inhoud, formulering en kwaliteit van het oorspronkelijke bericht zijn daarom van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de antwoorden of reacties vanuit ChatGPT. Daarom zijn er een aantal aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden als men ChatGPT zo optimaal mogelijk wil gebruiken. Hieronder volgen een paar aandachtspunten:

  • Formuleer duidelijke vragen en opdrachten.
  • Gebruik zo weinig mogelijk moeilijke woorden of vakjargon.
  • Een duidelijke context zorgt voor een grotere kans op een ChatGPT antwoord waar jij wat mee kunt.
  • Gebruik korte zinnen.
  • Vermijd spellingsfouten of fouten in grammatica.
  • Gebruik geen onnodige woorden die niets toevoegen.

Verder is belangrijk om goed te onthouden dat ChatGPT fouten kan maken in de antwoorden. Deze fouten of verkeerde informatie kan vanuit deze chatbot heel kloppend en feitelijk overkomen terwijl de inhoud na toetsing toch compleet onjuist blijkt te zijn. ChatGPT zal een antwoord samenstellen op basis van gegevens en kan hierbij geen rekening houden met gegevens die het niet ter beschikking heeft. Soms is informatie waarover de chatbot beschikt al weer achterhaald of om een andere reden niet meer up-to-date. Daarom is het belangrijk om de antwoorden die ChatGPT geeft wel te controleren met de praktijk en andere informatiebronnen.

Omdat ChatGPT geen mens is zal elk communicatie of ‘gesprek’ weer opnieuw moeten worden gevoerd. Er is dus geen context of eerder contactmoment waarop dit programma kan teruggrijpen om de communicatie van daaruit voort te zetten. Wanneer ChatGPT is afgesloten en de volgende keer opnieuw wordt opgestart zal de communicatie via deze chatbot weer van het begin moeten worden opgepakt.