Wat is meettechniek?

Meettechniek is een verzamelnaam voor verschillende methodes waarmee men met behulp van een meetinstrument eigenschappen kan meten van bijvoorbeeld werkstukken, constructies, vaste of vloeibare materialen of gassen. De eigenschappen die men met meettechniek kan meten worden een grootheid genoemd. Er zijn verschillende eigenschappen die men kan meten. Hierbij kun je denken aan het gewicht, de afmeting, de inhoud of de temperatuur van een bepaald materiaal of product. Dit zijn echter maar een paar voorbeelden. De meettechniek bevat verschillende instrumenten en methoden om een eigenschap te meten. Deze metingen worden vervolgens omgezet in een passende eenheid.

Eenheden en grootheden

Als je meettechniek gebruikt dan werk je meet grootheden en eenheden. Bijvoorbeeld de lengte is de grootheid van een bepaald object. Deze grootheid kun je uitdrukken in de eenheid meter. Deze eenheid kun je in getallen uitdrukken bijvoorbeeld de deur is 2 meter. Je kunt ook de massa meten. De massa is dan de grootheid en de eenheid is kilogram. Zo zijn er veel verschillende voorbeelden te bedenken. Natuurlijk gebruik je voor het wegen van de massa van een object een andere meettechniek dan wanneer je de lengte ergens van wil meten. Voor het meten van de lengte zou je een meetlint kunnen gebruiken en voor het wegen van de massa zou je een weegschaal kunnen toepassen. Dat zou je ook op mensen kunnen toepassen. Bijvoorbeeld: je bent 1,8 meter lang en 80 kilogram zwaar. Je kunt ook snelheid, temperatuur, tijd, druk, viscositeit en vele andere dingen meten. Voor elke grootheid die je meet heb je vaak een specifiek meetinstrument en een specifieke meettechniek nodig.

Welke meetapparatuur zijn er?

Het is belangrijk dat je het juiste meetinstrument of de juiste meetapparatuur gebruikt als je een bepaalde grootheid wilt meten. Zo kun je een thermometer gebruiken om de temperatuur ergens van te meten, een stopwatch kun je gebruiken om de tijd te meten en een barometer kan worden gebruikt om de luchtdruk te meten. Verder heb je meetinstrumenten om de lengte en gewicht ergens van te meten. Een bijzondere meettechniek wordt gebruikt voor het meten van de viscositeit (traagvloeibaarheid). Dit gebeurd met een viscometer. Hiervan zijn verschillende varianten ontwikkeld waaronder de Ubbelohde, Canon-Fenske, Altantic en SIL. Op de website technischwerken.nl staan verschillende artikelen met specifieke eigenschappen van bepaalde stoffen. Vaak wordt daarbij ook benoemd welke meettechniek of meetinstrument men gebruikt om de eigenschappen in kaart te brengen.