Wat is een ChatGPT prompt?

Een prompt is de tekst die je invoert in een chatbot. Je kunt een zin als prompt invoeren maar ook een aantal trefwoorden. ChatGPT is een chatbot die op basis van deze tekstuele input een antwoord of reactie geeft. Het programma van deze chatbot is getraind doormiddel van deep learning en kan daardoor uit miljarden woorden en begrippen kiezen om jou een passend antwoord te geven op jouw prompt. Het is daarom belangrijk dat de prompt op de juiste manier wordt ingevoerd. Als dat niet gebeurd is de kans groot dat ChatGPT een verkeerd antwoord geeft of een reactie geeft waardoor de gebruiker van deze chatbot in de war raakt. Je kunt effectief met ChatGPT werken als je dit programma een rol toewijst. Dat kan door een prompt te beginnen met: “gedraag je als….” of ” wees ….” je kunt ook expliciet in een prompt vragen of ChatGPT een rol wil aannemen. Dan kun je de prompt beginnen met: “neem de rol aan van …”. Op de stippen die hierboven aan het einde van elke voorbeeldprompt staan kun je zelf een begrip invullen.

Richtlijnen voor een effectieve ChatGPT prompt

Hieronder volgen nog een aantal richtlijnen voor een effectieve ChatGPT prompt.

  • Schrijf je prompt kort en duidelijk.
  • Stel gerichte vragen.
  • Geef indien mogelijk een context.
  • Verbeter prompts als je merkt dat ChatGPT verwarrende antwoorden geeft.
  • Gebruik geen bias oftewel geen vooringenomenheid waaruit een bepaalde voorkeur of vooroordeel naar voren komt.

Hou er rekening mee dat een antwoord vanuit ChatGPT niet automatisch een kloppend antwoord is. Het programma gebruikt informatie om een antwoord voor jou samen te stellen. Dit antwoord is echter niet door een mens getoetst en krijg jij dus zonder filter als eerste te lezen. De kans bestaat dat de grammatica van ChatGPT niet klopt maar er is ook een kans dat de inhoud van de tekst die ChatGPT toont niet klopt. Daar moet je rekening mee houden als je communiceert doormiddel van chatbots waaronder ChatGPT.