Wat is bouwfysica en wat valt er onder bouwfysica?

Bouwfysica heeft te maken met alle fysische aspecten die verbonden zijn aan het verblijven in een gebouwde omgeving. Hieronder vallen onder andere de fysische aspecten van de gebouwde ruimte zelf zoals de constructie van het gebouw. Ook de installaties die in het gebouw zijn aangebracht hebben invloed op de bouwfysica. De fysica van een gebouw heeft in belangrijke mate te maken met de perceptie van de zintuigen van de bewoners of gebruikers van het gebouw. De zintuigen van mensen zijn gericht op het waarnemen van geluid, warmte, kou,  licht, tocht en vocht.

Bouwfysica heeft als doelstelling het bevorderen van de comfortaspecten van een gebouw zonder dat daardoor het gebruik van de voorzieningen van het gebouw worden belemmerd. Voor de gezondheid van de gebruikers van een gebouw is het belangrijk dat het gebouw voldoende wordt verwarmd. Daarnaast moet ook tocht worden vermeden terwijl er ook voortdurend frisse lucht het gebouw ingebracht moet worden. dit gebeurd doormiddel van ventilatie. Hiervoor kunnen verschillende ventilatiesystemen worden gebruikt waaronder mechanische ventilatie. Doormiddel van mechanische ventilatie hoopt men te voorkomen dat veel warmte van het gebouw verloren gaat. Bouwfysica heeft daardoor ook te maken met de energiezuinigheid van een woning.

In de zomer moet een gebouw niet te warm worden. Een woning kan bijvoorbeeld worden gekoeld met een airco-installatie. Deze installaties moeten echter zo weinig mogelijk geluid produceren om geluidshinder te voorkomen. Geluid is namelijk ook een aspect van bouwfysica. Hierbij wordt aandacht besteed aan het weren van hinderlijke geluiden die buiten het gebouw aanwezig kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld verkeersgeluiden. Ook wordt aandacht besteed aan het dempen van geluiden van installaties in het gebouw zelf.

Verlichtingsystemen zorgen er voor dat in een gebouw voldoende licht aanwezig is om prettig te kunnen werken of verblijven. Deze verlichting systemen moeten zo goed mogelijk natuurlijk licht nabootsen en daarbij niet te veel energie verbruiken. Voldoende raampartijen in een gebouw zorgen er voor dat er altijd natuurlijk daglicht aanwezig is. Dit is zeer belangrijk voor het welzijn van de gebruikers van het gebouw.

Bouwfysica een afstemming tussen welzijn en prestaties
In de tekst hierboven is duidelijk geworden dat bouwfysica gaat om het afstemmen van verschillende belangen. Aan de ene kan wil men streven naar een zo behaaglijk mogelijk woonklimaat of leefklimaat. Dit wordt ook wel het binnenmilieu genoemd. Aan de andere kant moet ook aandacht worden besteed aan de kwaliteit van het gebouw zelf en de constructies waaruit deze bestaat. Bij het ontwerpen van een gebouw moeten en de bijbehorende installaties moeten ook de kosten niet uit het oog verdwijnen. Niet alleen de bouwkosten zijn belangrijk, ook de energiekosten spelen een grote rol. De eisen aan de energiezuinigheid van gebouwen worden jaarlijks strenger. Hier moet men met bouwfysica rekening mee houden.

Domotica
Tegenwoordig worden in woningen speciale automatiseringssystemen toegepast om de kwaliteit en behaaglijkheid van wonen te bevorderen. Domotica bestaat uit het Latijnse woord ‘domus’ dat vertaald kan worden met ‘huis’. Het tweede woord ‘tica’ maakt duidelijk dat het om een technisch vakgebied gaat. Doormiddel van domotica kan een woning worden voorzien van verschillende automatiseringssystemen en elektronica die aan elkaar verbonden zijn. Domotica kan worden gebruikt om verwarmingssystemen in te regelen om op het juiste moment de gewenste temperatuur te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld overdag zijn wanneer de bewoners thuis zijn, terwijl ’s avonds de temperatuur daalt zodat energiekosten bespaard worden. Domotica is verbonden aan installatietechniek, elektrotechniek en andere gebouw gebonden installaties ten behoeve van het woongenot. Daarom hoort domotica ook bij bouwfysica.