Wat doet een International Welding Technologist IWT of een Middelbaar Lastechnicus MLT?

Een Middelbaar Lastechnicus (MLT) en een International Welding Technologist (IWT) zijn functies uit de werktuigbouwkunde. Ook de functie IWS komt voor in de werktuigbouwkunde, dit is een International Welding Specialist en is een lascoördinator op een lager niveau dan MLT en IWT. Een MLT of een IWT kan worden ingezet als lascoördinator van een bedrijf en controle houden op de lasprocessen. Hiervoor wordt ook wel de functie lasinspecteur gebruikt. De controle van de lasverbindingen vindt plaats onder bepaalde normen. Voorbeelden van Europese normen zijn de EN 1418, EN1090 en de EN3834 daarnaast zijn er ook nog Amerikaanse normen die worden aangeduid met AWS. Een lascoördinator moet goed op de hoogte zijn van de richtlijnen die gehanteerd moeten worden bij het maken van verbindingen doormiddel van lassen op de werkvloer. Daarom heeft een lascoördinator een gedegen opleiding gevolgd.

Opleiding voor International Welding Technologist of Middelbaar Lastechnicus MLT
Er zijn verschillende opleidingen die kunnen worden aangeboden aan medewerkers die worden ingezet als lascoördinator. Deze opleidingen kunnen zowel Engels zijn zoals International Welding Technologist als Nederlands Middelbaar Lastechnicus MLT. Een opleidingsinstituut die deze opleidingen aanbied moet aan de deelnemers van de opleiding de garantie bieden dat de opleiding van voldoende kwaliteit is. Daarom werken opleidingsinstituten die opleidingen aanbieden op het gebied van lastechniek nauw samen met kennisinstituten op het gebied van lastechniek.

Verschillende instituten op het gebied van lastechniek
Er zijn verschillende instituten die zich bezig houden met de ontwikkelingen op het gebied van lastechniek. Een bekend Nederlands instituut op het gebied van lassen is het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Een bekend internationaal instituut voor lastechniek is het International Institute of Welding (IIW). De IIW staat boven de NIL en bied richtlijnen voor de NIL. De NIL zorgt er vervolgens voor dat er richtlijnen worden opgesteld voor de opleidingen die in Nederland worden aangeboden op het gebied van Middelbaar Lastechnicus (MLT) en een International Welding Technologist (IWT).

Verantwoordelijkheden van een Welding Technologist en Middelbaar Lastechnicus MLT
Een MLT-er of een IWT-er kan een lasserskwalificatie begeleiden op de juiste manier. Daarnaast kan hij of zij ook een lasproef coördineren en bijwonen. Een middelbaar lastechnicus kan daarnaast worden ingezet om een las visueel te beoordelen. De resultaten van lasproeven worden door een middelbaar lastechnicus geregistreerd en gerapporteerd. Hierdoor weet de middelbaar lastechnicus welke lasser  bevoegd is om een bepaalde las te leggen die aan de normen voldoet en welke lasser dat niet mag.

Daarnaast kan een middelbaar lastechnicus een WPS schrijven. WPS is een afkorting die staat voor Welding Procedure Specification. In het Nederlands wordt het WPS een lasmethodebeschrijving genoemd. Hierin staat alle informatie die een lasser nodig heeft om een las conform de vastgestelde normen te leggen. Hierbij kan gedacht worden aan het lasproces, de laspositie, de lasdraad en het materiaal dat gelast moet worden. Daarnaast controleert de middelbaar lastechnicus op de werkvloer of de richtlijnen uit het WPS of lasmethodebeschrijving worden nageleefd.

Het certificeren van een lasser mag een middelbaar lastechnicus niet doen zonder dat hij een contract heeft gesloten met een verzekeringsinstantie waarvoor hij de certificeringen moet verrichten.