Wat doet een elektromonteur in de industrie?

Elektromonteurs kunnen in verschillende sectoren werkzaam zijn. De woningbouw is uiteraard een sector waarbij veel mensen wel een goede beeldvorming hebben. Immers de meeste mensen weten wel dat de elektrische stroom via de meterkast naar verschillende contactpunten en schakelaars stroomt. Ook met betrekking tot de aardlekschakelaars en de indeling van groepen kan men vrij gemakkelijk een beeld vormen door een meterkast te bekijken. Het wordt echter lastiger om een beeld te vormen van de werkzaamheden van een elektromonteur in de industrie. Dat komt omdat de meeste mensen niet direct in een industriële omgeving werkzaam zijn. Daarom is in onderstaande tekst een korte beschrijving gegeven van de werkzaamheden van een industrieel elektromonteur.

Algemene werkzaamheden van een industrieel elektromonteur

Een elektromonteur in de industrie heeft vaak te maken met specifieke installaties en machines die verbonden zijn aan de industrie waarin de monteur werkzaam is. De meeste industriële elektromonteurs zijn daarom specialisten. Toch zijn er ook een aantal basiswerkzaamheden die industriële elektromonteurs uitvoeren. Hierbij kun je denken aan de volgende punten:

  • Het lezen van technische tekeningen voor de elektrotechniek.
  • Het bundelen van kabels naar verschillende contactpunten.
  • Het aanbrengen van kabelbanen of ladderbanen waar de elektrische kabels worden geplaatst.
  • Het brengen van voedingskabels naar de machines of productie-installaties.
  • Aansluiten van machines.
  • Het plaatsen van relaiskasten.

Specifieke werkzaamheden van een industrieel elektromonteur

Naast de algemene werkzaamheden zijn er ook specifieke werkzaamheden die een industriële elektromonteur uitvoert. Deze zijn, zoals eerder aangeven, verbonden aan specifieke bedrijven sectoren. Dit kunnen we illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Stel dat er in een melkfabriek gekoelde melk naar een machine moet worden getransporteerd doormiddel van leidingen. In dat geval zal de leiding gekoeld moeten worden. Daarbij komt koeltechniek aan de orde maar ook meettechniek. Men moet namelijk ook de temperatuur van de melk kunnen meten zodat bepaald kan worden of de koelinstallatie meer of minder arbeid moet verrichten. Daarnaast is er ook sprake van een bepaalde druk of flow door een leiding. Ook deze druk of flow kan worden gemeten. De meetinstrumenten worden ook wel sensoren of voelers genoemd.

In het voorbeeld kunnen deze sensoren temperatuur en flow in kaart brengen. Er zijn echter ook sensoren die optische aspecten kunnen waarnemen of bijvoorbeeld het gewicht van een bepaald object. Ook zijn er sensoren die uit veiligheid worden geplaatst. Als de sensoren iets waarnemen komt dat binnen in een computersysteem. Dit kan bijvoorbeeld een PLC zijn. Dit systeem kan afhankelijk van de input een bepaalde output geven. Oftewel een logische schakeling (een bewerking wordt uitgevoerd of juist stopgezet).

Een elektromonteur in de industrie kent de specifieke processen van de industrie waarin hij of zij werkzaam is. De monteur weet hoe de bedrading loopt naar de contactpunten en sensoren maar ook binnen de machine. Zo kan de industriële elektromonteur de bekabeling en andere componenten aanbrengen en de werking daarvan controleren. Het aanbrengen van nieuwe bekabeling en sensoren vind over het algemeen plaats in de nieuwbouw van machines en het aanbrengen van de bekabeling/ voeding daar naar toe.

Storing, onderhoud en PLC techniek

Het werk van de industriële elektromonteur wordt vaak moeilijker als er storingen ontstaan. De industrieel elektromonteur zal dan namelijk moeten uitzoeken waarom een deel van de installatie of machine niet werkt. Daarvoor is kennis en inzicht nodig in de installatie zelf maar ook in de mogelijke storingen die daarbinnen kunnen plaatsvinden. Doormiddel van meetapparatuur kunnen storingen worden gelokaliseerd maar ook met behulp van het programma zelf. Dat zorgt er voor dat de meeste industriële elektromonteurs goed in staat zijn om met behulp van een PLC-programma ladderdiagrammen uit te draaien om daar in te zien waar de schakeling verkeerd gaat. Soms worden ook externe computers zoals laptops aangesloten om meer informatie uit de besturing te halen of om wijzigingen aan te brengen in de programmering. Het werk van een storingsmonteur in de industriële elektrotechniek is daarom complex en vereist veel vaardigheden op het gebied van hardware maar ook software binnen de elektrotechniek.

Werk van een industriële elektromonteur tot slot

De werkzaamheden van een elektromonteur in de industrie verschillen van nieuwbouw tot onderhoud, revisie en storing zoeken. Daarnaast verschillen ook de sectoren en is de techniek in de industrie voortdurend in ontwikkeling. Een elektromonteur in de industrie kan daardoor in de praktijk een hele specifieke achtergrond hebben die hem of haar juist wel of juist niet geschikt maakt voor een bepaalde functie. Een goed intakegesprek of sollicitatiegesprek kan de kennis en vaardigheden zo goed mogelijk in kaart brengen. Tips over de vragen die je hierover kunt stellen staan in een ander artikel op deze website. Daarnaast kan ook bovenstaande tekst een inspiratiebron vormen voor specifieke vragen aan een industrieel elektromonteur.