Chinese zonnepanelen zijn mogelijk door dwangarbeiders gemaakt tot 2021

In China worden zonnepanelen gemaakt voor verschillende landen in de wereld. Dit wordt onder andere in de Chinese regio Xinjiang gedaan. Mogelijk zijn bij de productie van zonnepanelen in deze regio Oeigoerse dwangarbeiders ingezet. Deze bevolkingsgroep vormt een minderheid in China en wordt al jaren onderdrukt. De mogelijkheid van dwangarbeiders bij de productie wordt benoemt door de Britse Sheffield Hallam University. Deze instelling heeft onderzoek gedaan naar de productie van zonnepanelen in China. Hieruit kwam naar voren dat er mogelijk sprake is van dwangarbeid. Er wordt in het rapport gesproken over sterke aanwijzingen dat er in de hele productieketen sprake is van dwangarbeid.

Het onderzoek is ook van belang voor Nederland. Gemiddeld komt vier van de vijf zonnepanelen die in Nederland worden gebruikt uit China. De kans is daardoor groot dat er dwangarbeid aan de orde is gekomen bij de productie van de zonnepanelen. Dit heeft Het Financieele Dagblad (FD) maandag 17 mei 2021 aangegeven. Het FD heeft eerder bericht gegeven over een groot Amerikaans onderzoek waaruit zou blijken dat Nederlandse zonneparken panelen bevatten van Chinese bedrijven die zich schuldig maken aan dwangarbeid. Vrijwel alle fabrikanten van zonnepanelen uit China die aan Nederlandse bedrijven leveren hebben contacten met verdachte leveranciers van grondstoffen