Wat zijn persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgegevens kom je overal tegen, op internet, in cv’s maar ook op poststukken en databanken. De overheid heeft speciale regels opgesteld over hoe bedrijven dienen om te gaan met persoonsgegevens. Hieronder is de onderverdeling gemaakt tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.

Algemene persoonsgegevens

Naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer (IBAN), e-mail adres, zijn allemaal persoonsgegevens. Dergelijke gegevens gaan direct over een bepaald iemand of zijn naar deze persoon te herleiden. deze gegevens worden door veel bedrijven verwerkt en opgeslagen. Ook overheidsinstellingen hebben deze gegevens van mensen evenals werkgevers en webshops indien iemand met deze bedrijven en instellingen in contact is geweest en zijn of haar gegevens heeft achtergelaten.

Tegenwoordig is het makkelijk om digitale data te combineren. Gegevens die op zichzelf niets over iemand zeggen, leiden samen wel tot een individu. Bijvoorbeeld een postcode met een huisnummer of een kenteken plus de RDW-gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

BSN, culturele achtergrond, godsdienst, medische gegevens, politieke opinie en seksuele gerichtheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Vanwege hun aard zijn die extra gevoelig. Een bedrijf of instelling mag deze gegevens niet verwerken, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor is.