Wat zijn persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgegevens kom je overal tegen, op internet, in cv’s maar ook op poststukken en databanken. De overheid heeft speciale regels opgesteld over hoe bedrijven dienen om te gaan met persoonsgegevens. Hieronder is de onderverdeling gemaakt tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Algemene persoonsgegevens Naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer (IBAN), e-mail adres, zijn allemaal persoonsgegevens. Dergelijke gegevens … Read more