Wat is een burgerservicenummer (BSN)?

Burgerservicenummer wordt ook wel afgekort met BSN. Het Burgerservicenummer is een uniek nummer dat persoonsgeboden is. Het BSN wordt in Nederland gebruikt om mensen te identificeren. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat meerdere personen in Nederland dezelfde naam hebben. Een Burgerservicenummer is echter uniek waardoor men altijd precies weet om welke persoon het gaat als men gegevens van het desbetreffende BSN raadpleegt.
Inschrijven in de Basisregistratie Personen
In Nederland krijgt iedereen die zich laat inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) tenzij het nummer al eerder is toegekend. Als er bijvoorbeeld kinderen worden geboren dan worden ze bij de BRP ingeschreven door een ambtenaar. Deze ambtenaar kent meteen een Burgerservicenummer toe aan het kind. Dit nummer blijft het kind zijn of haar hele leven houden en dient ter identificatie.

Wanneer is het BSN ingevoerd?
Het Burgerservicenummer is door de Nederlandse overheid in 2007 ingevoerd. Het is een ander nummer dan het zogenoemde Sofinummer. Het Sofinummer is een afkorting van het sociaalfiscaal nummer dat tot 7 januari 2014 door de Nederlandse rijksbelastingdienst aan een natuurlijk persoon werd toegekend als identificerend nummer.

Het BSN werd in 2007 ingevoerd in combinatie met het DigiD. Door deze combinatie wil de overheid de registratie van persoonsgegevens zo optimaal mogelijk maken en tevens de digitale communicatie met de burger bevorderen. Vanaf 6 januari 2014 kunnen ook niet-ingezetenen van Nederland een BSN aanvragen vanwege het feit dat de wet GBA is vervangen door wet BRP. Personen die kort of niet in Nederland verblijven en een meervoudige relatie hebben met de Nederlandse overheid kunnen door de wet BRP ook een Burgerservicenummer aanvragen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die tijdelijk in Nederland seizoensarbeid doen.

Burgerservicenummer en werk
Als men wil werken in Nederland dan moet men zich kunnen identificeren. De overheid gebruikt het Burgerservicenummer als belangrijk identificatiemiddel. Mensen die zich inschrijven bij een uitzendbureau of mensen die solliciteren bij een reguliere werkgever moeten vaak bij indiensttreding hun sofinummer verstrekken. In de sollicitatieprocedure hoeft dat nog niet. Uitzendbureaus en andere werkgevers dienen het Burgerservicenummer te hanteren om vast te stellen om welke persoon het precies gaat. Het is het belangrijkste nummer als het gaat om de identiteit van een persoon.