Technisch uitzendwerk in 2016

De vraag naar technisch flexpersoneel lijkt in 2016 aan te trekken. Steeds meer bedrijven merken dat ze onvoldoende capaciteit in hun eigen personeelsbestand hebben om de toenemende productie aan te kunnen. Bedrijven zijn echter voorzichtig, ze willen niet meteen personeel vast in dienst nemen. In plaats daarvan nemen steeds meer bedrijven technische uitzendkrachten aan om de piekproductie op te vangen. Technische uitzendbureaus merken de stijging in de vraag naar technische arbeidskrachten als eerste. Verl uitzendbureaus in de techniek hebben het in 2016 drukker dan in 2015. Het aantal uitzenduren in de techniek neemt toe. Dat is goed nieuws voor flexibel technisch personeel en de uitzendbureaus die flexibel technisch personeel bemiddelen.