Wat leer je op de opleiding Allround Operationeel Technicus AOT?

AOT is een afkorting die staat voor Allround Operationeel Technicus. Dit is een mbo-opleiding die ongeveer vier jaar duurt. Het opleidingsniveau van de opleiding Allround Operationeel Technicus is mbo-niveau vier. Deze opleiding wordt op verschillende mbo-opleidingsinstituten aangeboden. Leerlingen die de opleiding AOT volgen krijgen zowel theorie als praktijk. De theorie wordt vooral op het opleidingsinstituut geleerd en de praktijk komt vooral aan de orde tijdens stages.

Toelatingseisen voor de opleiding AOT
Het is belangrijk dat leerlingen die aan de opleiding starten over voldoende basiskennis beschikken. Deze basiskennis is belangrijk om aansluiting te vinden bij de leerstof die op de opleiding wordt geboden. Daarom hebben mbo-instituten toelatingseisen voor de opleiding AOT. Deze toelatingseisen komen over het algemeen met elkaar overeen. Een aantal voorbeelden van leerlingen die worden toegelaten op de opleiding AOT staan hieronder vermeld. Je wordt toegelaten op de opleiding als je een diploma hebt van:

  • VMBO Techniek – Gemengd
  • VMBO Techniek – Kaderberoepsgericht
  • VMBO Techniek – Theoretisch

Verder is het mogelijk om toegelaten te worden op de opleiding AOT als iemand in bezit is van een overgangsbewijs HAVO of VWO 3-4. Voor overige toelatingseisen is het verstandig om contact op te nemen met een mbo-opleidingsinstituut waar deze opleiding wordt aangeboden.

Lesstof van de opleiding AOT
In de opleiding Allround Operationeel Technicus komen verschillende vakken aan de orde. Deze vakken worden in twee hoofdcategorieën ingedeeld: de beroep gebonden vakken en de algemeen vormende vakken.

Beroep gebonden vakken AOT
In de beroep gebonden vakken leert de leerling verschillende technische vaardigheden aan. Daarnaast krijgt de leerling theoretische kennis en praktijkkennis over uiteenlopende technische systemen. Hierbij kan gedacht worden aan dieselmotoren en gasmotoren. Verder wordt aandacht besteed aan gasturbines, stoomturbines en stoomketels. Ook energietechniek komt aan de orde. Deze techniek houdt verband met verschillende andere technieken waaronder elektrotechniek.

Meet en regeltechniek is ook een interessant vak dat aangeboden worden op de AOT opleiding. Deze techniek kan onder andere aan koel en vries techniek worden gekoppeld en aan luchtbehandelingssystemen. Ook Warmteleer of thermodynamica komt aan de orde.

Er wordt geleerd welke verspanende en niet-verspanende bewerkingen uitgevoerd kunnen worden op de werkplaats. Deze bewerkingen kunnen onder andere gebruikt worden in de werktuigbouwkunde. Daarom is ook een deel van de opleiding gericht op de werktuigbouwkunde. Tekeningen lezen is ook een belangrijk aspect van technisch werk. Leerlingen op de opleiding AOT leren tekeningen lezen en tekeningen maken. Verder leren ze aspecten van de procestechniek en besturingstechniek. Door al deze verschillende technische vakken zijn leerlingen van een AOT opleiding technisch breed opgeleid.

Algemeen vormende vakken AOT
Naast beroep gebonden vakken krijgen leerlingen op de opleiding AOT ook verschillende algemeen vormende vakken. Deze vakken zijn belangrijk voor de algemene ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast zijn deze vakken ook van belang om andere technische vakken beter te begrijpen en kunnen ze van pas komen als de leerling wil doorleren.

Scheikunde en natuurkunde zijn algemeen vormende vakken en Wiskunde ook. Deze vakken worden ook wel bètavakken genoemd. Maatschappijleer, Nederlands en Engels zijn andere vakken die tot de algemeen vormende vakken kunnen worden gerekend.

Wat kun je met de opleiding Allround Operationeel Technicus?
Een Allround Operationeel Technicus kan in verschillende functies worden ingezet. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een technische dienst of een beheersfunctie. Ook een functie als servicemonteur of monteur meet- en regeltechniek kan worden uitgevoerd door een Allround Operationeel Technicus. Meestal zullen wel aanvullende opleidingen en trainingen gevolgd moeten worden voor specifieke technische systemen.

De basiskennis van de volgende technische installaties beheerst de Allround Operationeel Technicus over het algemeen:

  • Stoomketels
  • Generatoren
  • Verbrandingsmotoren
  • Turbines
  • Aggregaten
  • Procestechniek

Een AOT kan hierdoor aan deze installaties werken. In eerste instantie zal dat onder toezicht zijn van een ervaren monteur. Naarmate de AOT meer werkervaring heeft kan hij of zij ook zelfstandig aan de slag. Een ervaren AOT kan storingen zoeken en oplossen aan diverse technische installaties en systemen. De technicus werkt in een team of alleen.