Waarvoor zijn de 0.5A, BOSIET en OLF-supplement, Universal Basic Survival trainingen in de Offshore?

BOSIET is een afkorting die staat voor Offshore Safety Induction and Emergency het is een basis veiligheidstraining die medewerkers die in de Offshore willen werken moeten volgen. Meestal wordt deze training in een gezamenlijk pakket met de OLF-supplement gegeven. De OLF training is ook een veiligheidstraining. Deze is gebaseerd op de richtlijnen die zijn geboden vanuit de Norwegian Oil Industry Association (OLF). De OLF is echter alleen geldig als deze gecombineerd met 0.5A/ BOSIET of  0.5B/FOET is gehaald.

De trainingen worden niet alleen aan offshore personeel aangeboden. Ook personeel in de olie- en gasindustrie is meestal verplicht om deze trainingen met succes af te ronden alvorens ze met de werkzaamheden mogen beginnen.

Waarom moeten veiligheidstrainingen worden gevolgd voor de offshore?
Werknemers die aan de slag gaan in de offshore krijgen te maken met verschillende veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de werkzaamheden die op zee worden uitgevoerd. Het is voor de veiligheid van de werknemers belangrijk dat ze weten hoe ze zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen wanneer er ongelukken of problemen ontstaan op zee. De BOSIET training wordt meestal in combinatie met de OLF gegeven. Dit wordt ook wel Universal Basic Survival genoemd. Dit kan in het Nederland vrij worden vertaald met universele basis overlevingstraining.

Wat wordt geleerd in de 0.5A, BOSIET en de OLF?
Tijdens deze trainingen worden verschillende veiligheidsaspecten aangeleerd. Daarnaast worden de deelnemers getraind in medische basiskennis, dit komt aan de orde in het onderdeel eerste hulp oftewel First Aid. Ook survival training, Survival Theory/Pratice, op zee komt aan de orde. Door onder andere te oefenen met het gebruik van reddingsboten leren deelnemers zichzelf op zee in veiligheid te brengen. Dit wordt in de module Lifeboat Theory and Practice geleerd. Offshore personeel wordt meestal met behulp van helikopters naar boorplatformen gebracht. Doormiddel van technische mankementen of extreem weer kan een helikopter echter te water raken. Daarom leren offshore medewerkers zichzelf in veiligheid te brengen als een helikopter te water raakt. Dit wordt geleerd in de module Helicopter safety/HUET + EBS (airpocket). Verder leren deelnemers tijdens de trainingen branden te blussen en alle veiligheidsaspecten die daarbij aan de orde komen in Fire fighting. Ook het gebruik maken van speciale materialen en kleding wordt aangeleerd door te oefenen met het Norwegian Offshore transport suit + intergrated ERBS (OLF) en Norwegian escape Chute. Hypothermia en Safety induction komen in aparte onderdelen of modules aan de orde.

Wat is de duur van de cursus 0.5A, BOSIET en de OLF?
De training bestaat uit theorie en praktijk. De duur van deze offshorecursus is een paar dagen. De trainingen worden over het algemeen in het  Engels gegeven. Het is bij instituten waar de training wordt gegeven vaak ook mogelijk om de training in een andere taal te volgen. Daarvoor moeten dan wel voldoende aanmeldingen zijn.

Wat is de geldigheidsduur van 0.5A, BOSIET en de OLF?
Na het succesvol behalen van de 0.5A, BOSIET + OLF ontvangen de deelnemers een certificaat. Hiermee kunnen ze aantonen dat ze de trainingen succesvol hebben afgerond. Door het behalen van deze trainingen hebben de deelnemers een belangrijke basis gelegd voor hun loopbaan in de offshore. Zonder dit certificaat kan men niet in de offshore aan de slag. De geldigheid van het certificaat is echter niet onbeperkt. Binnen 4 jaar moet men de veiligheidstraining herhalen met 0.5 B. De training wordt gegeven aan verschillende opleidingsinstituten. Bij het kiezen van de juiste instantie is het belangrijk dat men weet dat de aangeboden trainingen erkend zijn door NOGEPA, OPITO en de OLF.