Opleiding Banksman Offshore Installations wat kun je er mee?

Op offshore installaties zoals boorplatformen is het van groot belang dat lasten op een veilige en efficiënte manier worden verplaatst. De Crane Operator is de kraanmachinist op een boorplatform en is verantwoordelijk voor het verplaatsen van lasten op een boorplatform. Hierbij wordt de Crane Operator geassisteerd door verschillende collega’s op het dek. De collega’s die normaal gesproken een Crane Operator assisteren zijn de Crane Assistents en de Roustabouts.

Het is belangrijk dat de Roustabouts en Crane Assistents goed weten welke gevaren er zijn verbonden aan het werken met kranen en het aanslaan van lasten. Ze moeten van te voren duidelijk geïnstrueerd worden welke technische en veiligheidsaspecten hierbij aan de orde komen. Hiervoor is een opleiding Banksman Offshore Installations ontwikkelt.

Banksman Offshore Installations
Tijdens de opleiding Banksman Offshore Installations leert een deelnemer in paar dagen tijd de veiligheidsaspecten die horen bij het assisteren van de Crane Operator. Hierbij wordt aandacht besteed aan de veiligheidsregels die van toepassing zijn in de offshore. Omdat op een boorplatform vaak zware lasten worden verplaatst met kranen is het belangrijk dat de lasten goed zijn aangeslagen. De lasten moeten goed bevestigd worden omdat de lasten anders naar beneden kunnen vallen. Hierdoor kan enorme schade ontstaan aan het boorplatform en de machines die daarop aanwezig zijn. Daarnaast kunnen ook de medewerkers op het boorplatform ernstig gewond raken door vallende lasten. Tijdens de opleiding Banksman Offshore Installations leert een assistent van de Crane Operator waar hij of zij op moet letten. Hieronder wordt informatie weergegeven over de inhoud van de opleiding Banksman Offshore Installations.

Inhoud opleiding Banksman Offshore Installations
Hierboven is het belang van de veiligheidsaspecten weergeven die verbonden zijn aan het aanslaan en verplaatsen van lasten op een boorplatform. Buiten deze veiligheidsaspecten is ook de communicatie tussen de Crane Operator en zijn assistenten van groot belang. De afstand tussen de Crane Operator en de assistenten op het dek is vaak groot. Daarom vormen de assistenten op het dek een belangrijke informatiebron die de Crane Operator kunnen helpen bij het veilig verplaatsen van lasten. De opleiding Banksman Offshore Installations is bedoelt voor alle medewerkers die betrokken zijn bij hijsactiviteiten die worden uitgevoerd op een offshore installatie. In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Benoeming van hijsgereedschappen en hoe deze moeten worden gebruikt.
  • Hijsinstallaties en de manier waarop hiermee veilig en vakkundig kan worden omgegaan.
  • Aanslaan van lasten op een veilige manier.
  • Communiceren met de Crane Operator.
  • Seinen met handen en armen.
  • Hoe lasten veilig kunnen worden verplaatst.
  • Veiligheidsvoorschriften die zijn verbonden aan de werkzaamheden als assistent van een Crane Operator.

Vakbekwaamheidscertificaat banksman Offshore Installations
Een opleiding Banksman Offshore Installations duur meestal een dag of drie. Hierbij komt zowel de theorie als de praktijk aan de orde die verbonden is met het werk als assistent Crane Operator aan dek van een offshore installatie. Wanneer deelnemers de trainingsdagen hebben doorlopen volgt er een praktijktoets en een theorietoets. Wanneer deze door de deelnemer met positief resultaat zijn afgerond ontvangt hij of zij het vakbekwaamheidscertificaat: “banksman Offshore Installations”. De geldigheidsduur van het vakbekwaamheidscertificaat is vier jaar conform de vastgestelde richtlijn van het Certificate of Expertise & Registration.