Wat is een booreiland of boorplatform en waarvoor dienen deze offshore constructies?

Een booreiland is een grote door mensen vervaardigde constructie die in redelijk ondiep water wordt geplaatst om delfstoffen uit de aardboden te winnen. Een booreiland wordt ook wel een boorplatform genoemd, met beide benamingen wordt in principe hetzelfde bedoelt. Op een booreiland boort men naar aardolie of aardgas. Er zijn echter ook andere constructies in zee die geplaatst zijn waar olie en gas vandaag gehaald kunnen worden. Deze constructies zijn productieplatforms. Een productieplatform is echter wat anders dan een booreiland.

Op een productieplatform wordt meestal niet geboord naar olie of gas. Een productieplatform wordt gebruikt voor het behandelen van olie en gas. Booreilanden worden gebruikt voor het boren in de aardbodem. Daarom zijn deze kunstmatige eilanden voorzien van een boortoren.

Constructie van booreilanden
Een booreiland bevat een ponton. Hierop is de boortoren geplaatst. Er bestaan verschillende booreilanden. Er zijn booreilanden die drijven en er zijn booreilanden die met poten op de zeebodem staan. De poten van de laatste groep booreilanden staan stevig verankerd in de zeebodem. Het gehele eiland wordt door deze poten gedragen en kant enkele tientallen meters boven het wateroppervlak uit getild worden. Deze booreilanden worden ook wel hefeilanden genoemd. In het Engels dragen deze eilanden de naam “Self Elevating Platform”.

Positie van booreilanden die drijven
Booreilanden op poten staan in redelijk ondiep water. Olie en gasvelden kunnen echter ook in diepwater onder de zeebodem worden aangetroffen. In diep water is een constructie met poten niet haalbaar. Daarom worden hiervoor booreilanden gebruikt die drijven. Dit kan doormiddel van boorschepen of half-afzinkbare platforms. Het is belangrijk dat deze platforms goed in positie blijven daarom worden ze op hun plek gehouden doormiddel van ankers. Het is ook mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van dynamic positioning.

Waarvoor wordt een booreiland gebruikt?
Een booreiland wordt voornamelijk gebruikt voor zogenoemde exploratie-boringen. Deze boringen dienen voor onderzoek naar de hoeveelheid gas of aardolie die in de bodem zit. Het is hierbij belangrijk dat kan worden duidelijk gemaakt of de hoeveelheid olie of aardgas de moeite waard is. Als er sprake is van winbare hoeveelheden verwijdert met booreiland en plaatst men in plaats daarvan een productieplatform.

Als het slechts om kleine winbare hoeveelheden gaat kan men ook een speciaal schip gebruiken voor het winnen van olie. Dit schip wordt ook wel een Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) genoemd. Deze schepen zijn omgebouwde olietankers en slaan aardolie en aardgas op. Daarnaast kunnen deze schepen aardolie en aardgas behandelen.

Een Floating Storage and Offloading (FSO) is ook een schip alleen dit schip heeft geen productiecapaciteit. De FSO is een schip waarin olie opgeslagen kan worden. Deze schepen worden voor opslag en transport gebruikt.

Waarvoor zijn de 0.5A, BOSIET en OLF-supplement, Universal Basic Survival trainingen in de Offshore?

BOSIET is een afkorting die staat voor Offshore Safety Induction and Emergency het is een basis veiligheidstraining die medewerkers die in de Offshore willen werken moeten volgen. Meestal wordt deze training in een gezamenlijk pakket met de OLF-supplement gegeven. De OLF training is ook een veiligheidstraining. Deze is gebaseerd op de richtlijnen die zijn geboden vanuit de Norwegian Oil Industry Association (OLF). De OLF is echter alleen geldig als deze gecombineerd met 0.5A/ BOSIET of  0.5B/FOET is gehaald.

De trainingen worden niet alleen aan offshore personeel aangeboden. Ook personeel in de olie- en gasindustrie is meestal verplicht om deze trainingen met succes af te ronden alvorens ze met de werkzaamheden mogen beginnen.

Waarom moeten veiligheidstrainingen worden gevolgd voor de offshore?
Werknemers die aan de slag gaan in de offshore krijgen te maken met verschillende veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de werkzaamheden die op zee worden uitgevoerd. Het is voor de veiligheid van de werknemers belangrijk dat ze weten hoe ze zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen wanneer er ongelukken of problemen ontstaan op zee. De BOSIET training wordt meestal in combinatie met de OLF gegeven. Dit wordt ook wel Universal Basic Survival genoemd. Dit kan in het Nederland vrij worden vertaald met universele basis overlevingstraining.

Wat wordt geleerd in de 0.5A, BOSIET en de OLF?
Tijdens deze trainingen worden verschillende veiligheidsaspecten aangeleerd. Daarnaast worden de deelnemers getraind in medische basiskennis, dit komt aan de orde in het onderdeel eerste hulp oftewel First Aid. Ook survival training, Survival Theory/Pratice, op zee komt aan de orde. Door onder andere te oefenen met het gebruik van reddingsboten leren deelnemers zichzelf op zee in veiligheid te brengen. Dit wordt in de module Lifeboat Theory and Practice geleerd. Offshore personeel wordt meestal met behulp van helikopters naar boorplatformen gebracht. Doormiddel van technische mankementen of extreem weer kan een helikopter echter te water raken. Daarom leren offshore medewerkers zichzelf in veiligheid te brengen als een helikopter te water raakt. Dit wordt geleerd in de module Helicopter safety/HUET + EBS (airpocket). Verder leren deelnemers tijdens de trainingen branden te blussen en alle veiligheidsaspecten die daarbij aan de orde komen in Fire fighting. Ook het gebruik maken van speciale materialen en kleding wordt aangeleerd door te oefenen met het Norwegian Offshore transport suit + intergrated ERBS (OLF) en Norwegian escape Chute. Hypothermia en Safety induction komen in aparte onderdelen of modules aan de orde.

Wat is de duur van de cursus 0.5A, BOSIET en de OLF?
De training bestaat uit theorie en praktijk. De duur van deze offshorecursus is een paar dagen. De trainingen worden over het algemeen in het  Engels gegeven. Het is bij instituten waar de training wordt gegeven vaak ook mogelijk om de training in een andere taal te volgen. Daarvoor moeten dan wel voldoende aanmeldingen zijn.

Wat is de geldigheidsduur van 0.5A, BOSIET en de OLF?
Na het succesvol behalen van de 0.5A, BOSIET + OLF ontvangen de deelnemers een certificaat. Hiermee kunnen ze aantonen dat ze de trainingen succesvol hebben afgerond. Door het behalen van deze trainingen hebben de deelnemers een belangrijke basis gelegd voor hun loopbaan in de offshore. Zonder dit certificaat kan men niet in de offshore aan de slag. De geldigheid van het certificaat is echter niet onbeperkt. Binnen 4 jaar moet men de veiligheidstraining herhalen met 0.5 B. De training wordt gegeven aan verschillende opleidingsinstituten. Bij het kiezen van de juiste instantie is het belangrijk dat men weet dat de aangeboden trainingen erkend zijn door NOGEPA, OPITO en de OLF.

Wat is een Driller?

Een Driller is een functie in de offshore. Hij is verantwoordelijk voor het proces waarbij petroleum uit de aarde wordt gehaald. Daarvoor moeten verschillende steekproeven en monsters  van de olie genomen worden. Deze monsters worden vervolgens op verschillende manieren getest. De doelstelling hierbij is dat de kwaliteit van de olie zo hoog mogelijk moet zijn.

De Driller heeft de supervisie op het boren. Het boren en bijbehorende activiteiten worden uitgevoerd door de bemanning. Het is belangrijk dat alles goed en effectief verloopt. De Driller zorgt er voor dat elk lid van de bemanning weet wat hij moet doen. Hij houdt het proces goed in de gaten en brengt rapport uit aan de Rig Manager.

Een Driller wordt je niet zomaar. Het is een functie die veel ervaring vereist. De meeste Drillers hebben verschillende andere werkzaamheden uitgevoerd op het platform. Door hun loopbaan op het platform hebben ze veel ervaring. Voordat je een Driller bent heb je eerst gewerkt als Driller Assistent.