Wat is NHG?

NHG is een afkorting die staat voor Nationale Hypotheek Garantie en houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) garant staat voor het terugbetalen van de hypotheeklasten van de hypotheeknemer aan hypotheekverstrekker. Uiteraard zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. In de praktijk heeft men het over hypotheken die wel of niet onder de Nationale Hypotheek Garantie. In de tekst hieronder is in verschillende alinea’s informatie gegeven over de NHG.

NHG-hypotheken
Vanwege de garantie vanuit het WEW biedt een hypotheek die onder NHG is afgesloten een betere bescherming tegen onvoorziene omstandigheden die er voor kunnen zorgen dat een hypotheeknemer zijn of haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Hypotheekverstrekkers zeggen ook wel dat een woningkoper veilig leent met een NHG-hypotheek. Daarom zouden de meeste woningkopers die een hypotheek afsluiten dat het liefste onder NHG doen. Er zijn echter door de WEW wel voorwaarden gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor een hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie. Deze voorwaarden zijn in de alinea hieronder genoemd.

Voorwaarden voor een hypotheek met NHG
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie waaraan een maximale koopsom van een woning is verbonden. Deze maximale koopsom voor een woning is door de WEW vastgesteld op 245.000 euro. Aangezien woningkopers maximaal 101 procent van de waarde van een woning mogen lenen resulteert dit in een maximale hypotheek van 247.450 euro.

NHG en verduurzaming van een woning
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft in aanvulling op de informatie uit de bovenstaande alinea besloten dat woningkopers die hun woning willen verduurzamen ook meer mogen lenen voor hun hypotheek. De maximale hypotheek voor een woning zou dan 106 procent van de woningwaarde kunnen worden. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden. Zo moet de 5 procent die extra wordt geleend wel daadwerkelijk worden besteed aan energiebesparende voorzieningen die worden aangebracht in of rondom de woning. Daarvoor moet van te voren een kostenraming worden verstrekt. Na afloop zal daadwerkelijk worden gecontroleerd of het extra geleende geld daadwerkelijk is besteed aan de opgegeven energiebesparende maatregelen.

Restschuld en NHG
Wanneer woningeigenaren hun hypotheek niet kunnen aflossen zal de woning in het uiterste geval verkocht moeten worden. Het is dan mogelijk dat de woning minder opbrengt dan de oorspronkelijke aanschafwaarde waar de woning voor gekocht is en waar de hypotheek op is afgesloten. In dat geval blijft er een restschuld over. Deze restschuld is een belangrijke oorzaak waardoor veel mensen die hun woning verplicht moesten verkopen in de financiële problemen zijn geraakt.

De NHG zorgt er echter voor dat als de verkoopopbrengst van de woning niet voldoende is voor de volledige aflossing van de hypotheek het verschil door het Waarborgfonds wordt betaald aan de geldverstrekker. Daardoor heeft de geldverstrekker extra zekerheid. Deze extra zekerheid zorgt er in de praktijk vaak voor dat de hypotheekverstrekkers een extra korting geven op de hypotheeklasten. Deze korting op de hypotheek kan oplopen tot 0,6% per jaar. Dit zorgt er voor dat de hypotheeklasten voor een woningeigenaar per jaar enkele honderden euro’s lager kunnen uitvallen.

Aanspraak maken op NHG
Wanneer je een hypotheek op basis van NHG hebt afgesloten dan hoop je natuurlijk niet dat je hier daadwerkelijk aanspraak op moet maken. Dit zou namelijk betekenen dat je de woning gedwongen moet verkopen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij arbeidsongeschiktheid of bij werkloosheid waardoor de inkomsten van de hypotheeknemer achteruit gaan. Ook door echtscheiding of andere veranderingen in de gezinssamenstelling is het mogelijk dat de betrokkene zijn of haar verplichtingen met betrekking tot de hypotheek niet meer na kan komen omdat de totale inkomsten in het huishouden zijn gewijzigd.