Wat is de NHG en een NHG hypotheek?

NHG is de Nationale Hypotheekgarantie en is een waarborgfonds waarmee de bank de garantie heeft dat een hypotheekschuld wordt afbetaald als de hypotheeknemer wegens onvoorziene omstandigheden noodgedwongen de woning moet verkopen en daarbij minder opbrengsten krijgt als de oorspronkelijke hypotheeksom. In feite zou iemand zonder Nationale Hypotheekgarantie die een woning noodgedwongen moet verkopen met een restschuld blijven zitten. Dat is voor die persoon of dat huishouden heel nadelig maar ook voor de hypotheekverstrekker, bijvoorbeeld een bank.

Doormiddel van de Nationale Hypotheekgarantie kan een dergelijke situatie worden voorkomen. Daarvoor moet de aanvrager van een hypotheek aan een aantal voorwaarden voldoen. De NHG koppelt bijvoorbeeld het maximale hypotheekbedrag aan de waarde van de woning én aan het inkomen van de aanvrager van de hypotheek. Er is dus een bepaald plafond dat iemand maximaal kan lenen onder de NHG garantie te vallen. Dit plafond zorgt er voor dat mensen niet te veel geld lenen voor een woning. Als een huis verkocht moet worden door bijzondere omstandigheden zoals werkloosheid, echtscheiding, grote inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner van de hypotheeknemer dan kan er een restschuld ontstaan.

Deze restschuld neemt de Nationale Hypotheekgarantie over. Voor het afsluiten van NHG worden kosten in rekening gebracht maar de hypotheekrente op een zogenaamde NHG hypotheek zijn wel lager. Dat komt omdat de risico’s voor de hypotheekverstrekker ook lager zijn. De kosten voor het afsluiten van een hypotheek onder NHG zijn in 2019 vastgesteld op 0,9 procent over het totale hypotheekbedrag. Het voordeel dat een hypotheeknemer heeft op de hypotheekrente kan per jaar oplopen tot 0,7 procent.