Werknemers leren meer van werk dan van cursussen

Werknemers leren meer door hun dagelijkse werkzaamheden uit te voeren dan door deel te nemen aan cursussen. Dit komt naar voren uit een enquête die door de Universiteit Maastricht werd gehouden onder ruim 5.500 respondenten. Tot de respondenten behoorden 3.700 werknemers. Veel werknemers blijken tijdens hun werk vooral kennis op te doen door te leren van collega’s en hun ervaringen. Ongeveer 85 procent van de leermomenten op de werkvloer waarop werknemers leren vindt plaats in een informele setting.

Werkmethodes aanleren
Gemiddeld leren werknemers 15 procent van hun kennis in cursussen. In feite leren veel werknemers in een informele kennisoverdracht met hun collega’s net zoveel als ze leren in een cursus die even lang duurt. Didier Fouarge de hoofdonderzoeker geeft aan dat er verschillende methodes zijn om vaardigheden aan te leren en kennis op te doen op de werkvloer. Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden van een takenpakket doordat ze nieuwe taken toegeschoven krijgen van hun leidinggevenden. Ook wanneer ze samenwerken met andere collega’s leren ze vaak nieuwe werkmethodes aan. Het opdoen van deze zogenaamde praktijkervaring is volgens Didier Fouarge een goed middel om werknemers te ontwikkelen.

Technische vaardigheden aanleren
Werknemers in de techniek leren  bijvoorbeeld vaak in de praktijk speciale, technische vaardigheden aan. Dit komt omdat veel vaardigheden niet aangeleerd kunnen worden in een techniekruimte van een opleidingsinstituut. In de praktijk is de techniek namelijk een veel bredere sector dan wat alleen in een technieklokaal gesimuleerd kan worden. Van ervaren collega’s kunnen aankomende vakkrachten veel basisvaardigheden aanleren. In de elektrotechniek leren ze bijvoorbeeld effectief draden trekken, wandcontactdozen monteren en schakelmateriaal aan te brengen. Door ervaringen tussen elektromonteurs te laten delen kan niet alleen een hogere kwaliteit worden gerealiseerd er kan ook sneller worden gewerkt.

Opleidingsniveau
Er is ook nog een verschil in opleidingsniveau. Hoogopgeleide werknemers nemen in de praktijk vaker deel aan een werkcursus dan lager opgeleide werknemers. Van de werknemers met een hoog opleidingsniveau had 63 procent in de afgelopen twee jaar een opleiding of training gevolgd. Bij laag opgeleide werknemers was dat slechts 39 procent van de respondenten. Gemiddeld duurt een cursus overigens drie dagen en zeven uur. Daarnaast is deelname aan bedrijfscursussen vaak verplicht.