Wat is de driehoeksverhouding in de uitzendbranche?

De uitzendbranche kenmerkt zich onder andere door de driehoeksverhouding die in de arbeidsbemiddeling aanwezig is. De driehoeksverhouding is een arbeidsverhouding die een uitzendonderneming sluit met een flexwerker terwijl de flexwerker gaat werken bij een derde partij namelijk de inlener. De inlener heeft in deze driehoeksverhouding de leiding over en het toezicht op de flexwerker. De uitzendonderneming is de formele (juridische) werkgever en de inlener is de feitelijke werkgever. De uitzendonderneming betaald ook het salaris uit aan de uitzendkracht.

Daarbij dient de uitzendonderneming zich te houden aan equal pay oftewel een gelijkwaardige beloning voor de uitzendkracht ten opzichte van het personeel dat in rechtstreekse dienst is bij de inlener. De driehoeksverhouding is een andere arbeidsverhouding dan de kenmerkende tweerichtingsverkeer arbeidsverhouding. De tweerichtingsverkeer arbeidsverhouding ontstaat wanneer een werknemer in dienst is bij een bedrijf zonder tussenschakel. Wanneer een werknemer een rechtstreeks contract heeft bij een bedrijf zijn er twee partijen namelijk de werkgever en de werknemer. Daarom wordt gesproken van tweerichtingsverkeer. Bij drierichtingsverkeer of een driehoeksverhouding komt de uitzendorganisatie ook bij de arbeidsverhouding in beeld.