Wat is algemeen geaccepteerde arbeid?

Algemeen geaccepteerde arbeid is arbeid die algemeen maatschappelijk aanvaard is. Het zijn dus werkzaamheden die door de maatschappij als aanvaardbaar worden beschouwd. Algemeen geaccepteerde arbeid omvat geen werkzaamheden die in strijd zijn met de openbare orde of met de goede zeden. Daarnaast valt werk waar tegen gewetensbezwaren kunnen bestaan ook niet onder algemeen geaccepteerde arbeid. Vanuit de Participatiewet is iedereen met een uitkering die jonger is dan de AOW-leeftijd verplicht om algemeen geaccepteerde arbeid te zoeken, aan te nemen en te behouden. Dat staat in artikel 9 van de Participatiewet.

Arbeid die algemeen geaccepteerd is

Hoewel er veel vormen zijn van algemeen geaccepteerde arbeid kan niet iedereen dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Mensen hebben verschillende opleidingsachtergronden en loopbanen, Bovendien kunnen mensen te maken hebben met fysieke of mentale problemen waardoor bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. Hiermee dient rekening te worden gehouden wanneer een gemeente iemand een werkverplichting of een verplichting tot tegenprestatie opdraagt.

Uitkering

Iemand die een uitkering ontvangt krijgt dit geld vanuit de overheid. Het geld wordt door de overheid uit belastinginkomsten gehaald. Zo kan de overheid vanuit de belastinginkomsten andere mensen in de maatschappij ondersteunen. Een uitkering kan er voor zorgen dat iemand geld heeft om in het levensonderhoud te voorzien. Toch is een uitkering niet een doel op zich maar eerder een noodzakelijk middel. De overheid wil graag dat iedereen meedoet in de maatschappij. Dat zorgt er niet alleen voor dat er minder geld aan uitkeringen hoeft te worden besteed. Het zorgt er ook voor dat mensen participeren aan de maatschappij of het arbeidsproces. Dat is heel goed voor de samenleving in het geheel maar ook goed voor de persoon die participeert.

Werkgelegenheid

De verplichting tot het accepteren van algemeen geaccepteerde arbeid moet er voor zorgen dat mensen niet om ongegronde redenen arbeid weigeren. Ze nemen deel aan de maatschappij door daadwerkelijk werkzaamheden uit te voeren. Soms hebben mensen ondersteuning nodig bij het vinden van werk. Op dit gebied kunnen gemeenten, uitzendbureaus en loopbaanbegeleiders ondersteuning bieden. In Nederland is voor bijna iedereen die kan werken een baan beschikbaar. Vooral als er sprake is van een lage werkloosheid en een groot aanbod aan vacatures. Zij-instromers en mensen die willen werken en leren zijn ook welkom op de arbeidsmarkt.

Veel mogelijkheden

Doormiddel van scholing en speciale maatwerktrajecten kunnen veel mensen succesvol aan een baan geholpen worden. Er zijn veel mogelijkheden. Gemeenten worden ook steeds creatiever in het vinden van oplossingen voor mensen die met ondersteuning aan de slag willen. Daarom is het belangrijk dat mensen ook daadwerkelijk willen werken. De overheid wil mensen die ongemotiveerd zijn om passende werkzaamheden te zoeken en te aanvaarden doormiddel van wet- en regelgeving dwingen om toch aan de slag te gaan. Het aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid hoort daar ook bij.