Lager lasten op arbeid vanaf 2015?

De overheid van Nederland wil verschillende hervormingen doorvoeren. Er zijn al een aantal hervormingen doorgevoerd die verband houden met de arbeidsmarkt zoals de invoering van equal pay en de transitievergoeding. Deze ontwikkelingen zorgen er echter niet voor dat de werkloosheid in Nederland structureel wordt opgelost. Daarom wordt verder gekeken naar andere oplossingen om de arbeidsmarkt te hervormen en de werkloosheid aan te pakken.

Lager lasten op arbeid
Arbeid moet in Nederland goedkoper worden. Dit is een leus die vaak wordt uitgesproken door zowel werkgevers als werknemers. Ook de overheid is van mening dat arbeid goedkoper moet worden. Dit houdt in dat de lasten op arbeid moeten worden verlaagd. Dit willen in feite alle fracties in de Tweede Kamer. Woensdag 1 april 2015 werd door staatssecretaris Eric Wiebes bekend gemaakt dat de fracties in de Tweede Kamer hiervoor draagvlak kunnen bieden. Wiebes maakte dit bekend na een overleg met de regeringspartijen VVD en PvdA. Sinds Prinsjesdag 2014 tracht Wiebes een voorstel op papier te krijgen dat voldoende steun heeft bij de coalitie en de fracties van de Kamer.

Breed draagvlak
Volgens Wiebes is het duidelijk dat er een breed draagvlak is in de Kamer als men het heeft over het verlagen van de lasten op arbeid. Iedereen vindt het volgens hem een goed idee. Het huidige systeem helpt Nederland niet uit de werkloosheid. Naast Kamerleden worden ook experts en maatschappelijke organisaties door Wiebes benadert voor een reactie. Deze verschillende partijen hebben allemaal tips en wensen doorgegeven aan Wiebes.

Reactie van Technisch Werken
Het is verstandig om arbeid goedkoper te maken. Daardoor wordt het aantrekkelijker voor werknemers om meer mensen in dienst te nemen. De verregaande automatisering bij veel bedrijven is ook een ontwikkeling die grotendeels wordt aangejaagd door de hoge loonkosten van personeel in Nederland. Hierdoor verdwijnen echter veel banen structureel van de arbeidsmarkt. Dit zorgt er voor dat de werkloosheid toeneemt in plaats van afneemt. Daarom is het verstandig om er voor te zorgen dat arbeid goedkoper wordt in Nederland.