BBL-ers behalen succesvol diploma via Technicum BBL carrousel in 2020

In mei 2018 is Technicum gestart met het BBL carrousel. Doormiddel van dit unieke praktijkgerichte BBL-traject hebben verschillende technische werkzoekenden de mogelijkheid gekregen om zichzelf te ontwikkelen tot vakkracht in de installatietechniek en elektrotechniek. Inmiddels zijn er ongeveer twee jaar verstreken en heeft 80 procent van de deelnemers aan het BBL carrousel een diploma weten te behalen. Samen met Technicum hebben ze een belangrijke stap gezet op de arbeidsmarkt.

Veel werk in de installatietechniek en elektrotechniek

Met een mbo diploma in de installatietechniek of elektrotechniek gaan deze kandidaten een goede toekomst tegemoet. Er is namelijk volop werk in de energiesector en de bouw voor installatiemonteurs en elektromonteurs. Ondanks de coronacrisis blijft er veel werk in de installatiebranche. Dat zorgt er ook voor dat Technicum blijft doorgaan met het werven van BBL-ers voor technische opleidingen. Ook het BBL-carrousel blijft bestaan. Wil je ook in aanmerking komen voor het BBL-carrousel of ben je benieuwd naar deze vorm van werken en leren neem dan contact met Technicum op via de knop BBL Technicum in de menubalk.

Wat is BBL carrousel?

BBL carrousel is opleidingsprogramma van Technicum waarin deelnemers tijdens hun BBL-opleiding circuleren tussen verschillende opdrachtgevers in de elektrotechniek en installatietechniek zodat ze een zo goed mogelijk beeld krijgen van de verschillende disciplines in deze technische sectoren.

BBL carrousel
Het BBL carrousel is ingevoerd door Technicum installatietechniek omdat er een groot tekort is aan technisch personeel in de installatietechniek en elektrotechniek. Er is behoefte aan meer instromers in deze sector zodat de personeelstekorten die op dit moment aanwezig zijn en voor de toekomst worden verwacht zoveel mogelijk kunnen worden opgelost. Het opleiden van technisch personeel is bij uitstek de taak van een specialistische organisatie die een goed beeld heeft van de technische arbeidsmarkt. Daarom heeft Technicum uitzendbureau binnen haar organisatie extra aandacht voor de opleiding en ontwikkeling van (aankomende) vakkrachten. Werkzoekenden die interesse hebben in de techniek kunnen bij Technicum terecht voor een opleidingsadvies en een specifieke BBL-ondersteuning.

Verschillende technische disciplines
Het BBL carrousel is een roulatieproces waarbij de deelnemende BBL-ers rouleren tussen verschillende opdrachtgevers en projecten in de installatietechniek. Het is een programma binnen het kader van werken en leren. Doormiddel van de diversiteit in projecten leren de deelnemende BBL-ers verschillende unieke vaardigheden in de woningbouw, utiliteit en industrie. Deze vaardigheden kunnen ze voor de rest van hun loopbaan gebruiken. Daarnaast zorgt deze ervaring in verschillende installatietechnische disciplines en technieken er voor dat de deelnemer aan het BBL carrousel een duidelijke keuze kan maken voor de specifieke technische discipline waarin hij of zij zich verder wil ontwikkelen.

Aanmelden voor BBL carrousel
Technicum levert een bijdrage aan de ontwikkeling van technisch personeel en probeert het personeelstekort in de techniek zoveel mogelijk op te lossen door nieuw personeel op te leiden. Technicum is een VCU gecertificeerde uitzendorganisatie. Dat betekent dat veiligheid voorop staat. Als je ook interesse hebt voor een baan of BBL-traject bij Technicum dan kun je op de knoppen in de menubalk klikken op ‘vacatures Technicum’ of ‘BBL Technicum’. Ook kun je via het contactformulier van deze website een bericht insturen.

Technicum start tweede BBL carrousel in september 2018

Uitzendbureau Technicum gaat in de maand september van 2018 een tweede groep BBL leerlingen laten deelnemen aan het BBL carrousel. Het BBL carrousel is een speciale methode die binnen Technicum is ontwikkeld om BBL leerlingen te laten rouleren tussen verschillende soorten projecten en opdrachtgevers. Dit opleidingtraject wordt door Technicum aangeboden naast de reguliere BBL trajecten. Hieronder kun je meer lezen over het BBL opleidingstraject BBL carrousel.

Waarom het BBL carrousel?
Het BBL carrousel is gericht op het ontwikkelen van BBL-ers in de installatietechniek en elektrotechniek. In deze sectoren is sprake van een tekort aan vakkrachten en een dreigend tekort aan vakkennis. Door de vergrijzing vertrekt veel technische kennis uit de branche en dat moet worden opgevangen door nieuwe vakspecialisten. Het gevaar van de drukte in de installatietechniek is dat veel BBL-ers in de productie worden ingezet. Daarbij kun je denken aan kabels trekken en sleuven in de muren frezen voor installatieleidingen. Dit werk is ondersteunend en zorgt er voor dat de ervaren installateurs sneller kunnen werken met de afmontage. De BBL-er zelf raakt door dit installatieproductiewerk echter regelmatig de motivatie kwijt om zich verder te ontwikkelen. Ook krijgt de BBL-een vertekend beeld van de installatietechniek.
De installatietechniek is namelijk een hele brede sector waarin verschillende werkzaamheden uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan de belangrijke rol die installatiemonteurs en elektromonteurs hebben in de energietransitie. Installatiepersoneel is direct betrokken bij het vervangen van cv-ketels en het plaatsen van hybride warmtepompen, zonnepanelen en het aansluiten van woningen op stadsverwarming. Doormiddel van het BBL carrousel krijgen BBL-ers een brede kijk bij verschillende opdrachtgevers en vakgebieden zodat ze na de opleiding een gerichte keuze kunnen maken voor een bepaald vakgebied in de installatietechniek of elektrotechniek.

Hoe ziet het BBL-carrousel er uit?
Het BBL carrousel is een uniek leerproces omdat de BBL-er gedurende zijn of haar BBL-opleiding niet aan 1 leerbedrijf gekoppeld is maar aan meerdere leerbedrijven. Het carrousel bestaat uit ongeveer 5 opdrachtgevers en 5 BBL-ers (installatietechniek en elektrotechniek zowel mbo niveau 2 als 3). Dit is echter de samenstelling van 1 groep. Er worden meerdere groepen of lichtingen gestart. De komende lichting start in september 2018. Er is sprake van een roulatie van de BBL-ers. Deze vind om de 10 weken plaats. Dan gaat de BBL-er naar een andere deelnemende opdrachtgever. Het hele BBL-traject duurt ongeveer 2,5 jaar. In Friesland wordt de opleiding verzorgt door Friesland College Leeuwarden. Er is een keuze uit twee verschillende opleidingsmomenten:
– 4 dagen werken, 1 dag(vrijdags) naar school
– 5 dagen werken en avondopleiding

Technicum heeft in het BBL carrousel de regie in handen en zorgt dat de planning, informatie stroom en communicatie tussen alle partijen soepel verloopt. Momenteel zijn er 6 opdrachtgevers aangesloten bij het BBL carrousel en de reacties van de bedrijven en BBL-ers zijn zeer positief.

Aanmelden voor BBL carrousel
Gezamenlijk draagt Technicum met het BBL carrousel bij aan de oplossing voor het tekort aan technisch personeel. Als je interesse hebt in deelname aan het BBL carrousel dan kun je jezelf aanmelden via het aanmeldformulier. Ook bedrijven kunnen doormiddel van dit formulier een reactie sturen of meer informatie opvragen.