Ziekteverzuim laatste kwartaal van 2020 op hoogste niveau in bijna 20 jaar

In Nederland is het ziekteverzuim door de coronacrisis omhoog geschoten. In de laatste drie maanden van 2020 lag het ziekteverzuim op een recordhoogte. Sinds 2002 is het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers niet zo hoog geweest. Dit bericht werd op donderdag 11 februari 2021 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau zijn de meeste ziekmeldingen in de zorgsector geregistreerd. In verpleeghuizen werden veel zorgmedewerkers ziek onder andere door een coronabesmetting. In het vierde kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim opgelopen tot bijna 5 procent. Het CBS heeft berekend dat per duizend werkdagen er in totaal 49 dagen verloren gingen aan ziekmeldingen. Dit percentage lag in het laatste kwartaal van 2019 nog op ongeveer 4,4 procent.

Coronavirus

Peter Hein van Mulligen hoofdeconoom van het CBS bevestigde wat veel mensen al vermoeden namelijk dat het coronavirus hoogstwaarschijnlijk een forse toename veroorzaakt. Toch liep volgens hem het ziekteverzuim al een tijdje op. Dat heeft volgens hem te maken met de vergrijzing. Oudere medewerkers zijn gemiddeld langer ziek aldus de econoom. Toch is het ziekteverzuim in 2020 wel heel sterk toegenomen. Daardoor moet de factor corona als belangrijke reden meegenomen worden. In de zorg werd zelfs een percentage van 6,8 procent genoteerd aan ziekteverzuim. In verpleeg- en verzorgingstehuizen kwam het percentage ziekteverzuim zelfs uit op 8,2 procent. Dat is niet verwonderlijk want in die omgevingen waren verhoudingsgewijs veel coronabesmettingen. Daar werken mensen vaak dicht bij patiënten waardoor de kans op besmettingen heel groot is.