Zeventig procent van de NOW-steun ontvangers moet dit geheel of gedeeltelijk terug betalen

Afgelopen woensdag is uit een publicatie van drie ambtenaren van het ministerie van Financiën naar voren gekomen dat veel ondernemers die NOW-steun ontvingen daarvan een deel terug moeten betalen. Dit bericht verscheen in het economenblad ESB. Zeker zeven op de tien ondernemers die NOW-steun ontvingen zouden daarvan in ieder geval een deel moeten terugbetalen. In totaal zou in ieder geval 4,2 miljard euro terug moeten vloeien naar de overheid. Dit bedrag hoeft natuurlijk niet door één bedrijf worden terugbetaald. Meer dan 50.000 bedrijven zouden gezamenlijk dit bedrag moeten terugstorten. Het gaat hierbij overigens over de periode van maart tot en met september 2020.

NOW terugbetalen

Voor de aanvraag van de NOW-steun moesten de ondernemers een inschatting geven van het omzetverlies dat ze zouden lijden door de coronapandemie en de coronamaatregelen. Volgens de ambtenaren waren die schattingen van het omzetverlies over de periode tussen maart en mei 2020 gemiddeld 32 procentpunt te hoog. Er was slechts een kleine groep ondernemers die juist het omzetverlies te laag inschatte. Dat was bij slechts 14 procent van de ondernemers die een NOW aanvraag deden het geval. Tussen juni en september van 2020 had echter 79 procent van de aanvragers het omzetverlies te hoog ingeschat. Doordat ze het omzetverlies te hoog hadden ingeschat moeten ze een deel van de NOW bedragen terug betalen. De ambtenaren hebben echter aangegeven dat ongeveer de helft van de ondernemers die steun uit de eerste periode van de NOW moesten terugbetalen dat al heeft gedaan.