Zes grote Nederlandse milieuprojecten krijgen ruim 18 miljoen van de EU vanaf 2018

De Europese Commissie heeft een investeringspakket van 243 miljoen euro goedgekeurd. Dit geld wordt besteed aan verschillende groene projecten in Europa. Vanuit Nederland zullen zes Nederlandse natuur- en milieuprojecten financiële steun uit Brussel ontvangen. In totaal krijgen deze zes duurzame projecten 18,3 miljoen euro uit de Europese Commissie. De projecten die geld ontvangen zijn gericht op de bescherming van natuur en milieu en de energietransitie. De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar een duurzame en koolstofarme toekomst in Europa.

Een voorbeeld van een project in Nederland is een project in Limburg waarin regenwater wordt opgevangen en opgeslagen om hergebruikt te worden en om drinkwater van te maken. Weer een ander soort project wordt gerealiseerd in Zuid-Holland. Dat project is gericht op het opsporen en verwijderen van plastic uit rivieren. Door plastic uit rivieren te halen wordt voorkomen dat het plastic in de zee stroomt. Voor dit project is speciale software ontwikkeld die voorspelt waar plastic afval zich door de stroming of weersomstandigheden zal ophopen. Doordat de locatie van het plastic in kaart kan worden gebracht kan men met innovatieve technieken het plastic op de juiste plaats verwijderen. Deze Nederlandse projecten verbeteren de levenskwaliteit van de burgers van Europese Unie volgens EU-commissaris Karmenu Vella van Milieu.