Onduidelijkheid over CO2-eisen zorgt voor stagnatie autoverkoop in 2019

Er is veel onzekerheid en onduidelijkheid over de CO2 richtlijnen met betrekking tot de automotive branche. Er zijn verschillende berichten in de media verschenen over de aanpak van de CO2 uitstoot in de auto-industrie. Ook overheden buigen zich over de vraag hoe men de energietransitie in de autobranche kan laten plaatsvinden en de CO2 emissie kan reduceren.

Consumenten en bedrijven worden door al deze berichtgeving onzeker. Deze onzekerheid heeft een effect op de autoverkoop. Zo is de afgelopen tijd al aangetoond dat alle onderzoeken naar vervuilende dieselvoertuigen er voor heeft gezorgd dat de verkoop van diesels naar beneden is gegaan. In 2019 zal de verkoop van personenauto’s naar verwachting uitkomen op 440.000 stuks. Dit verkoopaantal is vergelijkbaar met 2018. Het bericht werd bekend gemaakt op vrijdag 26 oktober 2018 door de brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG. Deze organisaties publiceerden hun verwachtingen over de autoverkoop in een jaarlijkse prognose.

Er is in Nederland sprake van een economische groei desondanks is er in de autobranche sprake van stabilisatie. Volgens de brancheorganisaties neemt de groei in de verkoop van auto’s niet toe omdat er steeds meer onzekerheid is over de fiscale gevolgen van een nieuwe emissietest. Door deze nieuwe test die 1 september van kracht is moet de uitstoot van CO2 van alle nieuwe auto’s worden getest volgens de nieuwe methode. Deze nieuwe testmethode zorgt er meestal voor dat de CO2 waarde hoger uitvalt. Dat zorgt er voor dat de aanschafbelasting op een nieuwe auto ook hoger uit zal vallen.

Auto’s die op fossiele brandstoffen rijden worden minder populair maar de markt voor elektrische auto’s groeit in 2019. Volgens en prognose komt de verkoop van elektrische auto’s uit op 28.000 stuks. Dat is omgerekend 6,4 procent van de verkoop van alle nieuwe auto’s. in 2018 zal de verkoop van elektrische auto’s ongeveer twintigduizend stuks bedragen in Nederland.