Nederlandse kolencentrales 23,8 miljoen produceren 23,8 miljoen ton CO2 in 2018

Vandebron heeft in een nieuwsbericht aan haar klanten doorgegeven dat er een nieuwe campagne wordt gestart tegen het gebruik van steenkool en de misleidende reclames die sommige energieleveranciers hebben met betrekking tot steenkool. Steenkool is volgens Vandebron nog steeds de meest vervuilende fossiele brandstof.

Kolencentrales
Veel elektrische energie wordt in Nederland opgewekt doormiddel van kolencentrales. Hierin wordt steenkool verstookt om vervolgens water om te zetten in stoom. De stoom brengt stoomturbines met stoomdruk in beweging. Deze stoomturbines brengen een dynamo in beweging waarmee elektrische stroom wordt opgewekt. Bij het verbranden van steenkool komt echter rook vrij dat naast fijnstof ook veel CO2 bevat. In Nederland zijn 5 kolencentrales die gezamenlijk 23,8 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten.

Organic Energy
Deze uitstoot komt overeen met de CO2 emissie van 10 miljoen auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. Volgens het energiebedrijf wordt er in Nederland nog steeds op grote schaal kolenenergie geproduceerd. Er zijn volgens Vandebron voldoende duurzame alternatieven aanwezig. Daarom start de energieproducent een campagne met een filmpje waarin op een ironische manier wordt weergegeven hoe schoon steenkool is en hoe ambachtelijk de steenkoolindustrie is. Dit filmpje kunnen vinden op YouTube onder de naam: Organic Energy.