Ruim 200.000 arbeidskrachten beschikbaar in Nederland in 2018

Er wordt gesproken over een krapte op de arbeidsmarkt in Nederland toch blijken er nog veel mensen beschikbaar te zijn voor werk. Volgens het ING Economisch Bureau zijn er ongeveer 219.000 extra potentiële werknemers beschikbaar als het percentage mensen dan wil werken, maar nog geen baan heeft, door blijft groeien tot het niveau van voor de crisis. Deze conclusie trekken de economen van ING op basis van eigen onderzoek. De resultaten van het onderzoek werden donderdag 25 oktober 2018 gepubliceerd tijdens een halfjaarlijkse rapport over de Nederlandse economie.

Er zijn in Nederland volgens het rapport ook 400.000 werknemers die meer uren willen gaan werken dan hun huidige dienstverband. Van deze groep zouden volgens de ING-economen ook ongeveer 308.000 daadwerkelijk meer kunnen werken. Deze groepen werkzoekenden zouden van belang kunnen zijn voor de economische groei van Nederland. Bedrijven in Nederland moeten echter wel creatiever en flexibeler omgaan met het arbeidspotentieel volgens ING-econoom Marcel Klok. “Voor moeilijk vervulbare vacatures, zoals in de ICT, komen deze mensen vaak niet in aanmerking.” Voor deze banen en andere beroepen zijn specifieke opleidingen nodig. Daarom moet er een inhaalslag door sommige mensen worden gemaakt op het gebied van opleidingen.

Er zou meer aandacht moeten worden besteed aan de match tussen de eisen in de vacatures van werkgevers en de capaciteiten van werkzoekenden. Werkzoekenden moeten zichzelf ontwikkelen tot werknemers die ook in de toekomst aan het werk kunnen blijven. Daarom is het belangrijk dat ze juist nu de verstandige keuzes maken op de arbeidsmarkt. Sectoren waarin veel werk aanwezig is staan te springen om nieuwe werknemers. Daarbij kun je denken aan de ICT, bouw, techniek en werktuigbouwkunde. Bedrijven in deze sectoren ondersteunen werkzoekenden vaak met hun omscholing en bijscholing door het aanbieden van BBL trajecten en andere opleidingstrajecten. Zo ontstaan er specifieke BBL vacatures waarmee bedrijven toekomstige BBL-ers hopen aan te trekken voor hun vacatures.