WOZ-waarde wordt in 2022 meestal op andere manier berekend dan voorgaande jaren

De WOZ-waarde van een woning is belangrijk bij het bepalen van de gemeentelijke belastingen. Over het algemeen zorgt een hogere WOZ-waarde ook voor een hogere belasting voor de inwoners van een gemeente. WOZ staat voor wet onroerende zaakbelasting. Dit is in feite een belasting die iemand moet betalen voor het bezitten van een onroerende zaak. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een woning. Het bezitten van een woning wordt dus belast. Het bepalen van de waarde van een woning is relatief lastig omdat er veel verschillende factoren zijn die van invloed zijn op de waarde van een woning. Er wordt met name naar de omvang van de woning gekeken bij het bepalen van de waarde.

Tot voor kort werd door de gemeenten gekeken naar de inhoud van een woning op basis van kubieke meters. Inmiddels zijn veel gemeenten overgestapt op een andere manier van berekenen namelijk aan de hand van het aantal vierkante meters. Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt dus meer naar de oppervlakte gekeken dan naar de inhoud van een woning in 2022. Volgens een aantal steekproeven van de Vereniging Eigen Huis zouden de gemeentelijke belastingen in 2022 minder hard gaan stijgen dan in de jaren hiervoor. Het is echter nog niet precies duidelijk wat iemand meer of minder moet gaan betalen aan gemeentelijke belastingen in 2022.