Woontop in Den Haag op donderdag 19 februari 2024

Vandaag wordt een Woontop gehouden in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst worden verschillende plannen gepresenteerd waarmee de problemen op de woningmarkt zouden kunnen worden aangepakt. In Nederland heerst een groot tekort aan woningen. Om dit tekort op te lossen zouden er elk jaar ongeveer 100.000 woningen moeten worden bijgebouwd. Deze doelstelling is echter gemakkelijker genoteerd dan gerealiseerd. Het bijbouwen van woningen in Nederland is geen eenvoudige klus. Ongeveer een derde van de gebouwde woningen zou bestemd moeten zijn voor de sociale sector. Daarnaast moet ook een derde beschikbaar komen voor zogenaamde middeninkomens. Bouwplannen kunnen maar met moeite van de grond komen. Er zijn veel regels en het verkrijgen van een bouwvergunning is een traag proces.

Minder belasting

Voorzitter Martin van Rijn van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, is van mening dat bouwplannen in Nederland veel sneller moeten worden uitgevoerd. Hij is niet de enige die deze mening heeft. Ook bouwbedrijven lopen tegen vertragingen aan. Niet alleen regels en procedures zorgen voor moeilijkheden op de bouw, ook geld speelt een belangrijke rol. Door belastingen hebben verschillende partijen op de woningmarkt minder geld te besteden. Zo moeten gemeenten nu vennootschapsbelasting betalen over de winst die ze maken bij grondexploitatie. Echter hebben gemeenten geen winstoogmerk waardoor het betalen van vennootschapsbelasting niet op zijn plaats is aldus de betrokken partijen. Bovendien zou ook de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties moeten worden afgeschaft. Welke plannen daadwerkelijk gerealiseerd worden is momenteel onduidelijk. Later op de dag kunnen de resultaten worden verwacht van de Woontop in Den Haag.