Werknemers met een bruto maandloon tot 3.000 euro ontvangen in 2023 iets meer vakantiegeld

Vakantiegeld is voor werknemers een welkom bedrag dat meestal in of rond de meimaand wordt uitbetaald. Volgens hr- en salarisdienstverlener ADP zullen werknemers die tot 3.000 euro verdienen in 2023 iets meer vakantiegeld ontvangen van hun werkgevers. Werknemers die onder de hogere inkomens vallen zullen volgens ADP juist minder vakantiegeld gaan verdienen. Dik van Leeuwerden van ADP heeft aangegeven dat het verschil vooral vanuit de belastingen ontstaan. Mensen met een salaris van 3.000 euro of minder bruto per maand betalen minder belasting. De overheid heeft een aantal berekeningen voor de belasting veranderd. Iedereen zou er in 2023 volgens ADP netto op vooruit gaan.

Vakantiegeld wordt meestal in mei of juni uitbetaald. Dit bedrag is 8 procent van het jaarsalaris en kan daardoor worden beschouwd als een soort extra maandsalaris. Het geld is bedoelt voor het betalen van een vakantie maar kan in de praktijk ook worden gebruikt voor andere doeleinden. Het vakantiegeld wordt door de werkgevers uitbetaald. De werkgevers halen het geld uit een grote pot. Een groot aantal werkgevers hebben in een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst de overstap gemaakt naar een individueel keuzebudget.

Daardoor kunnen werknemers zelf bepalen wanneer en hoeveel vakantiegeld ze uit willen laten betalen in een bepaalde periode. Werknemers die een maandloon hebben van 1.000 euro bruto per maand ontvangen in 2023 netto 15 euro extra volgens ADP. Werknemers met een brutoloon van 3.000 euro houden in 2023 in totaal 259 euro meer over van het vakantiegeld. Als een werknemer boven de 3.000 euro verdient zal het vakantiegeld iets lager uitvallen dan in 2022. Een werknemer die bijvoorbeeld een modaal maandsalaris van 3.086 euro verdient ontvangt netto 18 euro minder vakantiegeld in vergelijking met 2022.