Werknemers in 2021 elf miljoen dagen ziek vanwege werkstress

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van onderzoeksbureau TNO en statistiekbureau CBS is naar voren gekomen dat er in Nederland het afgelopen jaar veel verzuimmeldingen waren. Een groot aantal van de verzuimmelding had te maken met de hoge werkdruk. Ongeveer 1,3 miljoen mensen heeft aangegeven dat ze in 2021 te maken hadden met burn-outklachten. Dit aantal is net zoveel als in de periode voor de coronacrisis. Dit is bekend gemaakt op maandag 14 november 2022 in de publicatie van de factsheet Werkstress.

Van alle bedrijven geeft ongeveer 40 procent aan dat werkdruk tot één van de belangrijkste risico’s op verzuim binnen het bedrijf hoort. Werkgevers denken na over de oplossing van het werkdrukprobleem. Daarom gaan ze werknemers vaak meer autonomie geven. Daarnaast zorgen werkgevers er ook voor dat er aanspreekpunt is met betrekking tot het aanpassen van werk.

Hoewel er veel wordt meegedacht door werkgevers is het aantal verzuimdagen behoorlijk gestegen. In 2021 waren er in Nederland in totaal elf miljoen dagen aan verzuim geregistreerd die het gevolg waren van wekstress. In 2020 waren dat nog ongeveer negen miljoen. De verzuimkosten van werkgevers blijven hierdoor heel hoog. In heel 2020 kwamen de kosten voor werkgevers uit op 2,8 miljoen euro. In 2019 waren deze totale kosten nog 3,2 miljard euro. Voor 2021 is het nog onbekend hoe hoog de verzuimkosten komen te liggen. De verwachting is dat deze kosten zijn opgelopen tot 3,3 miljard euro.