Werkloosheid in juni 2020 aanzienlijk gestegen

De werkloosheid is in Nederland in de maand juni behoorlijk toegenomen. In de maand mei werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog een werkloosheidspercentage van 3,6 procent geregistreerd terwijl dit in juni is opgelopen naar 4,3 procent. Deze stijging is volgens het CBS ongekend hoog.

Er is wel eerder sprake geweest van een stijging van de werkloosheid. Daarbij werd door het statistiekbureau verwezen naar 2008. Dat was het jaar vlak voor de economische crisis. Toen was het werkloosheidspercentage ook 3,6 procent in Nederland licht het CBS donderdag toe. Het duurde echter wel zeven maanden voordat dit percentage was opgelopen tot 4,3 procent. In 2020 zien we dat dit werkloosheidspercentage in 1 maand is behaald.

Dat is zorgelijk. In totaal zijn er in juni 74.000 werklozen bijgekomen. Dat maakt het aantal mensen dat op zoek is naar een baan 404.000. Met name onder jongeren nam de werkloosheid aanzienlijk toe. In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar liep het percentage werklozen op tot 10,7 procent. Dit heeft mogelijk te maken met het grote aantal flexwerkers in deze leeftijdscategorie.