Werkgevers hebben moeite om vacatures in te vullen in maart 2022

Voor werkgevers wordt het steeds lastiger om geschikte kandidaten te vinden voor vacatures die open staan. Daarom blijft er nog steeds een grote vraag naar personeel op de arbeidsmarkt. Deze vraag wordt niet snel ingevuld met het huidige aanbod aan werklozen op de arbeidsmarkt. Daarom proberen bedrijven die in dezelfde sector actief zijn vaak personeelsleden van hun concurrenten weg te halen doormiddel van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Deze werkwijze zorgt er echter niet voor dat de tekorten op de arbeidsmarkt structureel worden opgelost.

Volgens arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV zijn er inmiddels ook meer kansen voor Nederlanders die al lange tijd op zoek zijn naar werk. Bedrijven zouden door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt minder hoge eisen stellen aan personeel dat werk zoekt. Ook zouden bedrijven in hun selectieprocedure minder hoge drempels stellen aan bijvoorbeeld de diploma’s of vaardigheden waarover kandidaten moeten beschikken. Er wordt bijvoorbeeld niet alleen gesproken over HBO opleidingsniveau of MBO opleidingsniveau maar ook over werkniveau. Als iemand over voldoende ervaring beschikt in het werkveld kan dat het gebrek aan een afgeronde opleiding compenseren. Steeds meer personeelsfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor de werving en selectie van personeel kijken daarom ook naar vakkennis die men heeft geleerd op de werkvloer of doormiddel van aanvullende trainingen of certificaten.