Wat is de Woonbond?

De Woonbond is een vereniging voor huurders in Nederland. Op 24 november 1990 is de Woonbond ontstaan door een fusie van een aantal organisaties. Van de oprichting is de Woonbond lid van een de International Union of Tenants (IUT). Dit is een internationale organisatie voor huurders waarin huurorganisaties uit 34 landen zijn verenigd. Door de samenvoeging van verschillende belangenorganisaties is de Woonbond een grote organisatie die kan opkomen voor de belangen van huurders. De volgende organisaties zijn samen in de Woonbond gefuseerd:

  • Het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing (LOS),
  • Het Nederlands Verbond van Huurders (NVH)
  • De Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting (LOBH).

Toon de Woonbond van start ging had deze organisatie in totaal 110.000 leden. Het grootste deel van de leden van deze bons is aangesloten via een plaatselijke huurdersorganisatie. Daarnaast zijn er ook leden aangesloten via een bewonerscommissie. Naast deze leden zijn er ook persoonlijke leden bij de Woonbond aangesloten. Rond 2016 vertegenwoordigde de woonbond ongeveer 1,6 miljoen huurders in Nederland.

Doel van de Woonbond

Zoals de inleiding al aangeeft is de Woonbond een organisatie voor huurders in Nederland. De doelstelling van deze bond is het verbeteren van de positie van de huurders. Het gaat daarbij ook om de rechtspositie van mensen die een woning huren. De bond richt zich met name op de koepelorganisaties voor verhuurders maar ook op de landelijke overheid in Nederland. Er wordt veel overleg gevoerd maar dat heeft niet altijd het beoogde resultaat omdat de belangen van huurders en verhuurders verschillend kunnen zijn. De Woonbond is echter een organisatie die ook wel de publiciteit gaat zoeken als dat nodig is voor de belangen van de huurders.

Er worden ook wel acties gevoerd door de Woonbond. De organisatie zet zich ook in voor de ondersteuning lokale huurdersorganisaties. Wanneer lokale huurdersorganisaties overleg voeren met verhuurders over het huurbeleid heeft de Woonbond nuttige informatie en adviezen. Als huurders bijvoorbeeld conflicten hebben met de verhuurders dan kan de Woonbond juridische steun bieden. Doormiddel van de Huurderslijn kunnen huurders informatie inwinnen en juridische steun ontvangen.