Woonbond: huurprijzen in populaire steden explosief gestegen in 2018

In bepaalde (grote) steden in Nederland is de vraag naar woningen zo groot dat de woningprijzen aanzienlijk omhoog zijn gegaan. Voor veel starters op de woningmarkt worden koopwoningen onbetaalbaar. Ook mensen die al een redelijk vermogen hebben gespaard en beschikken over goede banen kunnen tegenwoordig maar moeilijk een woning kopen in bijvoorbeeld Amsterdam. Er zijn bovendien steeds meer beleggers actief op de woningmarkt waardoor er nog meer kopers actief zijn op de woningmarkt en de gemiddelde woningprijs nog verder omhoog gaat.

Dan vraagt men zich af of men misschien niet beter kan huren. Het huren van woningen wordt echter ook onbetaalbaar. Dat concludeert ook huurdersvereniging Woonbond op basis van een onderzoek dat deze organisatie heeft uitgevoerd. Veel huurwoningen komen in de vrije sector terecht. Beleggers kopen koopwoningen om deze vervolgens tegen een goed rendement te verhuren. Volgens de Woonbond stijgen de huurprijzen zonder maximum. Dat betekent dat een huurwoning in principe elk prijskaartje kan krijgen en dat maakt het mensen die op zoek zijn naar een huurwoning alleen maar lastiger.

In 2015 is de huurprijsbescherming gewijzigd. Vanaf dat moment speelt de WOZ-waarde van woningen een rol als een verhuurder de huurprijs wil bepalen. Er wordt een puntensysteem gehanteerd waarmee de hoogte van de huurprijs in beeld wordt gebracht. Bij dit puntensysteem wordt gekeken naar het energielabel van de huurwoning maar ook naar de aanwezigheid van voorzieningen en de omvang van de woning. Daar is nu de woningwaarde ook bovenop gekomen. Juist de woningwaarde lijkt de afgelopen tijd aanzienlijk omhoog te zijn gegaan in steden maar dat is een vertekenend beeld.

Het aanbod aan woningen is namelijk lager dan de vraag. Daardoor ontstaat er een marktwerking die de woningprijs opdrijft. De woningen zijn in feite niet meer waard maar men is gedurende een bepaalde periode wel bereid om meer voor bestaande bouw te betalen. De verhuurders maken helaas vaak gebruik van deze marktwerking om hun verhuurprijzen aanzienlijk te verhogen. Dat is zeer ongewenst voor huurders die al moeilijk aan een huurwoning kunnen komen in een grote stad.